NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 31-08-2023

Vacature: voorzitter College FGzPt

De FGzPt zoekt per 1 december 2023 een onafhankelijk voorzitter voor het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). Het CSGP is onder andere verantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot opleiding en (her)registratie van specialisten. Daarnaast geeft het College namens het veld een invulling aan de opleidingseisen voor de basisberoepen.
NVP nieuws 28-08-2023

Kijktip: Het geheim van de spreekkamer

Sinds 1 juli verzamelt de NZa persoonlijke gegevens van patiënten in de ggz. Bij de totstandkoming van deze maatregel zijn grote fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek van Argos. Kijk donderdag 31 augustus naar 'Het geheim van de spreekkamer.'
NVP nieuws 22-08-2023

Wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut

Het Zorginstituut heeft op 11 mei 2023 bijlage C van het Landelijk Kwaliteitsstatuut gewijzigd. In deze bijlage staat de omschrijving van de vrijgevestigde praktijk (sectie II) en zorginstelling (sectie III). De wijziging heeft gevolgen voor twee groepen zorgaanbieders in de ggz. Controleer goed of de wijziging wel of geen consequenties voor u heeft.
NVP nieuws 13-07-2023

Laat uw BIG-nummer zien

Door een voorgenomen wijziging in de Wet BIG bent u straks mogelijk niet langer verplicht uw BIG-nummer actief bekend te maken. De NVP raadt u aan altijd uw BIG-nummer te vermelden!
NVP nieuws 12-07-2023

Zomer bereikbaarheid en nieuwsattendering

In de zomerperiode, van 17 juli tot en met 3 augustus 2023 zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. U kunt uw vragen het beste stellen via e-mail. Dit is onze laatste nieuwsattendering van de maand juli. Vanaf 10 augustus ontvangt u de attendering weer in uw e-mail!   Namens het hele bureau wensen we u een fijne zomer toe!      
1 2 3 4 5 ... » 1/18 (527)