NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 16-09-2021

De biologie van menselijke relaties

Relaties zijn voor mensen een biologische noodzaak. En in tijden van crisis neemt die noodzaak alleen maar toe. Welke rol spelen hormonen in de relatie tussen ouders en kinderen, tussen geliefden en in de verhoudingen op de werkvloer? Wat doen hormonen met ons brein? En wat zegt dit alles over ons, mensen? Peter A. Bos legt dit en nog veel meer uit in zijn boek 'Verbonden.'
NVP nieuws 16-09-2021

Themanummer Literatuur en psychotherapie

Het Tijdschrift voor Psychotherapie staat in het teken van literatuur. Het therapeutische effect van zowel schrijven als lezen vormt in de artikelen de rode draad. Want literatuur kan soms bereiken wat met therapie niet lukt. Of zoals Grunberg schrijft: het hoogst haalbare voor de hulpverlener is soms om samen met zijn patiënt te falen en zich zo te verzoenen met zijn lot.
NVP nieuws 09-09-2021

Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor betrekken van naasten

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.
NVP nieuws 09-09-2021

Nieuwe mijlpaal: onderzoeksrapporten Nivel gepubliceerd

De onderzoeken van Nivel voor het programma APV zijn afgerond. Het afgelopen jaar deed Nivel onderzoek voor Programma APV naar het werkgebied, de knelpunten en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De onderzoeksresultaten leverden een belangrijke onderbouwing voor de adviezen van de taskforce en projectgroepen van Programma APV.
NVP nieuws 02-09-2021

Symposium Persoonlijkheidsstoornissen

In november organiseren NVP en Lemion het symposium 'Persoonlijkheidsstoornissen, de stand van zaken in vogelvlucht. Onder voorzitterschap van dr. Theo Ingenhoven wordt een samenvatting gegeven van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen tezamen met een bondige vertaling naar de consequenties voor de dagelijkse praktijk. NVP- leden krijgen korting!
NVP nieuws 31-08-2021

Dag van de Psychotherapie: online en live

Goed nieuws! Op 10 december is de Dag van de Psychotherapie. We ontvangen u als het kan heel graag in de Beurs van Berlage. Maar het congres is ook online vanuit huis of vanaf uw werkplek te volgen. Iedereen heeft dus de kans om deel te nemen! Hoofdsprekers zijn dr. Peter Bos en dr. Bruce Perry.
NVP nieuws 26-08-2021

Definitief advies Programma APV in zicht

Het definitief advies van Programma APV wordt in september afgerond. Half september bespreekt de opleidingsraad het advies en volgt een periode waarin zij een consultatieronde houdt. In oktober wordt het definitieve advies vervolgens aan het ministerie van VWS aangeboden. 
NVP nieuws 26-07-2021

De therapeutische relatie. Meet the experts

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van de ggz-professional. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd. Lemion en NVP-ACADEMY bieden u 3 exclusieve online cursusavond waarbij de focus ligt u uw persoonlijke vaardigheden.
NVP nieuws 22-07-2021

Wijzigingen Beroepscode voor Psychotherapeuten

Door nieuwe wet- en regelgeving zijn er enkele wijzigingen in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Aan deze wijzigingen van wet- en regelgeving is eerder aandacht besteed in onze nieuwsberichten. We hebben de veranderingen nu ook voor u op een rij gezet in een document. 
NVP nieuws 22-07-2021

Zorgprestatiemodel - nieuwsbrief juli 2021

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Met de speciale nieuwsbrief over dit onderwerp blijft u op de hoogte. In de nieuwsbrief van juli leest u onder meer over een aanpassing in de beroepenlijst en de communicatie-toolkit.
NVP nieuws 20-07-2021

TOP opleidingsplaatsen

Op 15 juli 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitieve toewijzingsvoorstel 2022 verzonden aan het ministerie van VWS. Hierin zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (3-jarige opleiding) meegenomen. VWS stelt medio augustus het verdeelplan op.
NVP nieuws 15-07-2021

Nummer 4 van het Tijdschrift voor Psychotherapie online

In dit zomernummer drie artikelen, waarvan twee gaan over hoe inzicht te krijgen in de kwaliteit van de behandeling of de therapeutische relatie. Het derde artikel gaat over de rol die schaamte speelt in de naoorlogse generatie en welke implicaties dit heeft voor hun behandeling. En natuurlijk de rubriek 'gehoord' en 'gelezen', een verse column en een forumbijdrage.
NVP nieuws 15-07-2021

Impactanalyse beroepenstructuur 'Een stap in de goede richting’

De NVP, de NVGzP en het NIP hebben demissionair minister Van Ark het rapport ‘Een stap in de goede richting’ aangeboden op 12 juli 2021. Het rapport is een onderdeel van de impactanalyse van de vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg. We rekenen erop hiermee een stap dichterbij een positief besluit te zijn.
NVP nieuws 14-07-2021

Ernstig geweldsincident bij Parnassia

De NVP is zeer geschokt door het het ernstige geweldsincident dat maandag heeft plaatsgevonden bij de Parnassia Groep in Den Haag. Twee collega’s zijn hierbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Vanochtend is bekend gemaakt dat de 53-jarige zorgbeveiliger aan zijn verwondingen is overleden.  
NVP nieuws 13-07-2021

Uitspraak juli: psychotherapeute berispt wegens onzorgvuldig handelen

De uitspraak van deze maand betreft een recente zaak van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle. Een cliënte kreeg een een intake voor een EMDR-traject. Na de intake (door een collega van de psychotherapeute) deelde de psychotherapeute mee dat een EMDR-traject op dat moment niet kon worden gestart. De klacht is gegrond verklaard en psychotherapeute kreeg een berisping.
NVP nieuws 22-06-2021

Nieuws vanuit het Programma APV

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (Programma APV) is een meerjarig programma van de Opleidingsraad van de FGzPt. Het Programma APV heeft een nieuwe website. Dezelfde inhoud, maar dan met een nieuw jasje en een duidelijke structuur. Experts uit het veld reflecteren op de ontwikkelingen in het veld en het programma.
NVP nieuws 22-06-2021

Extra uitvraag aanvraag opleidingsplaatsen kp en pt

Praktijkopleidingsinstellingen kunnen voor 6 juli 13.00 alsnog een aanvraag doen voor een opleidingsplaats voor psychotherapeuten en klinisch psychologen. Naar aanleiding van intrekkingen bij de opleiding psychotherapeut is een aantal subsidieplaatsen over dat alsnog kan worden toegewezen.
NVP nieuws 15-06-2021

Reminder: webinar beroepenstructuur (alleen voor leden)

Op donderdag 24 juni 2021 gaan de voorzitters van NIP, NVGzP en NVP in een tweede gezamenlijke webinar opnieuw in gesprek met leden over de nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg. Waar staan we inmiddels? En wat zijn de eerste uitkomsten van de impactanalyse? Datum en tijd: 24 juni van 20.00 tot 21.30 uur Aanmelden via: Webinar Registration - Zoom Advies
1 2 3 4 5 ... » 1/11 (301)