NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Registers

De NVP heeft drie eigen registers. 

Het Register Supervisoren Psychotherapie is de plek om een erkende supervisor psychotherapie te vinden. Deze supervisoren zijn voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als supervisor psychotherapie te kunnen vervullen.

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een aanvulling op het BIG-register en biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. Met een registratie in het kwaliteitsregister laat u zien dat u bekwaam bent het beroep uit te oefenen. 

In het register Leertherapeut Psychotherapie kunnen opleidelingen een erkend leertherapeuten psychotherapie vinden. Deze leertherapeuten voldoende aan uniforme eisen.