NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Beroepscode

De Beroepscode voor Psychotherapeuten (2018) is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Door aanpassingen in wet- en regelgeving hebben we enkele wijzigingen op een een rij gezet 

Beroepscode voor psychotherapeutenJurisprudentie

Onder beroepsmatig handelen verstaan we niet het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden van de psychotherapeut in die hoedanigheid. Een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling in het denken over de beroepsethiek is de jurisprudentie, gevormd door de uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges en 6 het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. 

De Beroepscode voor psychotherapeuten...

  • is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psychotherapeut.  
  • bevordert beroepsethische reflectie;
  • is een informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten; 
  • biedt een maatstaf voor formele toetsing van het beroepsmatig handelen door alle psychotherapeuten; 
  • geeft houvast bij ethische vragen en dilemma’s.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over de beroepscode? Dan kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis