Wachtwoord vergeten

Wat doet een psychotherapeut?

De psychotherapeut gespecialiseerd is in het behandelen van cliënten met complexe en vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten.

De psychotherapeut biedt de patiënt effectieve behandeling en deskundige begeleiding bij enkelvoudige evidence based behandelingen én bij uiterst complexe, meervoudige psychische problemen zoals angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen. Het kan hierbij gaan om patiënten uit uiteenlopende doelgroepen en in verschillende ‘settingen’.

De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken. De therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut staat centraal. 

Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van informatie over de patiënt voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling, in het hanteren van een therapeutische relatie, het (h)erkennen van overdracht en tegenoverdracht en het uitvoeren van een complexe behandelmethode zonder dat de werkwijze per zitting uitgeschreven staat.

De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. Voor de patiënt maar ook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld.

Unieke kenmerken van de psychotherapeut zijn:

  •  de doelgroepen: enkelvoudige en meervoudige psychische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek;
  • het instrument: de therapeutische relatie;
  • de behandeling: multimethodisch, doelmatig en kosteneffectief

Werkgebied
De psychotherapeut werkt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of in in een zelfstandige praktijk. Hij of zij is een professional die zich richt op behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. 

Cijfers
Er zijn in Nederland zo'n 7.000 psychotherapeuten, hiervan is 67% vrouw en de helft jonger dan 55 jaar.  De grootste groep daarvan is werkzaam binnen de vrijgevestigde ggz, vervolgens de ggz-instelling, forensisch, jeugdzorg, de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. Daarnaast is er ook een aantal  psychotherapeuten dat doorstroomt naar de andere BIG-opleidingen.

Wet BIG
Het beroep psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie wettelijk geregeld is. Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Titelgebruik
Alleen iemand die is ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut mag de beroepstitel psychotherapeut gebruiken. Iemand die aangeeft therapeut te zijn met een praktijk voor psychotherapie of te beschikken over een Europese registratie (ECP) is doorgaans géén psychotherapeut. U kunt de inschrijving in het BIG-register zelf hier controleren.

Anders dan de andere beroepsbeoefenaars
De psychotherapeut is in de geestelijke gezondheidszorg aanvullend ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychiater. Psychotherapeut is een beroep met een eigen beroepsverantwoordelijkheid, een eigen Beroepscode  en publiekrechtelijk tuchtrecht.

Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater. Voor de klinisch psycholoog en psychiater is psychotherapie een deeldeskundigheid naast andere competenties. De gezondheidszorgpsycholoog daarnaast (ook wel gz-psycholoog genoemd) is opgeleid tot het uitvoeren van psychotherapeutische deeltechnieken.