NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Registreren als supervisor

U wilt zich registeren in het Register Supervisoren Psychotherapie. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden voor registratie als supervisor

 • U bent minimaal vijf jaar ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog en/of Psychiater.
 • U besteedt minimaal (gemiddeld) acht uur van uw werkzaamheden per week aan de psychotherapeutische behandeling van cliënten/ cliëntsystemen. Voor een uitzondering op deze voorwaarde kunt u een beargumenteerd verzoek indienen bij de commissie.
 • Er zijn u geen sancties opgelegd door het tuchtcollege of justitie voor verwijtbaar beroepsmatig handelen (een ‘waarschuwing’ van het Tuchtcollege is geen bezwaar voor inschrijving).
 • U volgt een door de commissie Supervisoren Psychotherapie erkende supervisorencursus. 
 • U volgt een leersupervisietraject.
  Leersupervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot NVP-supervisor. U geeft gedurende een jaar supervisie onder supervisie van een NVP-leersupervisor, aan minimaal twee psychotherapeuten, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, of mensen die voor één van deze beroepen in opleiding zijn. 
  U kunt starten met de leersupervisie zodra 2 dagdelen van de supervisorencursus zijn gevolgd.
  -Voor de leersupervisie gelden specifieke criteria
  - Er wordt een contract leersupervisie opgesteld.
  - Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.

  U vindt een NVP-leersupervisor in supervisorenregister (klik bij registratie op leersupervisor). Niet alle velden hoeven te worden ingevuld. Nota bene: er zijn enkele specialistische psychotherapieverenigingen die m.b.t. de eigen supervisoren eveneens uitgaan van een kwalificatie als leersupervisor maar deze leersupervisoren hebben niet altijd een registratie als NVP-leersupervisor.
 • Na 5 jaar registratie moet u hebben voldaan aan de vereisten voor herregistratie om in aanmerking te komen voor een nieuwe termijn van registratie. Lees hier meer over de eisen die gelden voor herregistratie als NVP-supervisor.
 • U zegt toe na inschrijving in het NVP-supervisorenregister verantwoording te dragen voor de naleving van bovengenoemde voorwaarden en de commissie Supervisoren Psychotherapie tijdig te informeren over wijzigingen. NVP-supervisoren die (op afzienbare termijn) niet langer kunnen voldoen aan de gestelde vereisten (zoals BIG-registratie), starten geen nieuwe supervisies.

De registratie als NVP-supervisor vervalt als u niet langer voldoet aan de vereisten voor registratie of herregistratie als NVP-supervisor.

Overgangsregeling
Als u lid en supervisor bent van een specialistische psychotherapieverenging en door die vereniging vóór 1 januari 2011 erkend bent als supervisor, dan bent u (na overleg van bewijs) vrijgesteld van bovenstaande voorwaarden 4 (de supervisorencursus) en 5 (leersupervisietraject). De overige voorwaarden gelden nog steeds. U kunt dan bij de aanmelding via PE-online ‘aanmelding via overgangsregeling’ aanvinken.

Links en documenten