Wachtwoord vergeten

Herregistratie

Voor herregistratie moet men gedurende een bepaalde periode voldoen aan de gestelde eisen. De eisen van registratie sluiten aan bij de herregistratie-eisen van de klinische psycholoog.

De regionale opleidingsinstellingen hebben in hun opleidingsaanbod het onderdeel ‘Psychopathologie diagnostiek en indicatiestelling’ ontwikkeld wat gecertificeerd is door de NVP in het kader van het Kwaliteitsregister Psychotherapeut.

In het Besluit vereisten (her)registratie en herintreding staat welke eisen dat zijn. Er zijn kwaliteitseisen voor:
Werkervaring (ureneis),
Diagnostiek
Scholing en deskundigheidbevordering (bij- en nascholing, supervisie)
Intercollegiaal overleg
Werkplek
Organisatie van de beroepsuitoefening

 

In de Beleidsregels (her)registratie wordt een nadere uitwerking geven van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en overige deskundigheidsbevorderingen als bedoeld in het Besluit.