NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Registreren

U kunt zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie via PE- online. 

 • Registratieaanvraag indienen
  Heeft u al een dossier in PE-online voor een ander register? Maak dan een nieuwe account aan voor het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

 • Direct inloggen (u bent al geregistreerd)
  Bent u lid van de NVP? Dan kunt u direct inloggen via het NVP- ledennet

Voor wie is het Kwaliteitsregister Psychotherapie? 

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters kunnen zich, als zij voldoen aan de registratievoorwaarden, inschrijven in het register en zo een dossier opbouwen van geaccrediteerde bij- en nascholing en intercollegiale toetsing. Het register is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Hoe werkt het? 

Het systeem dat de NVP voor de digitale registratie gebruikt is PE-online. (Permanente Educatie). In dit systeem kunnen professionals online hun educatie bijhouden. Voor de registraties in het Kwaliteitsregister Psychotherapie gaat het om scholing en intercollegiale toetsing over psychotherapie en psychodiagnostiek.

 

 • 1. U maakt eerst een account aan in PE-online (ook als u al andere registraties in PE-online heeft). Via de e-mail krijgt u uw inloggevens.
 • 2. Na inloggen kunt u uw registratieaanvraag starten. Let daarbij op dat u die binnen 3 maanden indient, anders verloopt uw gebruikersaccount. Alle correspondentie over uw registratie verloopt via PE-online.
 • 3.  Bij de start van de registratieaanvraag krijgt u de keuze tussen registratie inclusief of exclusief de eenmalige psychodiagnostiekdiagnostiek-eis. Let op: de eenmalige eis is alleen van toepassing voor psychotherapeuten zonder gz-psycholoog registratie, die vóór 2016 in Nederland met de pt-opleiding zijn gestart. De eis staat los van de reguliere registratie-eis gesteld bij 5b.
 • 4. Bij registratie inclusief de eenmalige psychodiagnostiek-eis is het volgende van toepassing:
  1. De eis bestaat uit 40 punten/uren scholing over psychodiagnostiek én 20 punten/uren supervisie en/of intervisie (groepssupervisie) over psychodiagnostiek in de praktijk;
  2. Als u aan deze eis moet voldoen, zie punt 3., dan wordt er bij goedkeuring van de aanvraag naast een herregistratiedossier een dossier psychodiagnostiek aangemaakt;
  3. U heeft tot 2031 de tijd om aan de eenmalige eis te voldoen. Voor de geaccrediteerde uren psychodiagnostiek die u voorafgaand aan de registratieaanvraag heeft gevolgd krijgt u vrijstelling;
  4. Na goedkeuring van uw dossier psychodiagnostiek ontvangt u een certificaat;
  5. De uren psychodiagnostiek die u volgt tijdens de reguliere herregistratieperiode, tellen mee voor zowel de eenmalige psychodiagnostiek-eis als voor de herregistratie-eis;
  6. Voor de reguliere registratie-eis,  geldt dat u moet voldoen aan gestelde bij 5b.
 • 5. Bij registratie exclusief eenmalige psychodiagnostiek-eis (u bent psychotherapeut mét gz-registratie en/of met de pt-opleiding gestart ná 2016 en/of klinisch psycholoog of psychiater) is het volgende van toepassing:
 • Vrijstellingen:
 • Psychotherapeuten die tot maximaal een jaar voorafgaand aan de aanvraag in Nederland hun BIG-opleiding hebben afgerond, voldoen i.h.k.v. de opleiding aan de registratievoorwaarden;
 • Klinisch psychologen en psychiaters die tot maximaal een jaar geleden zijn geherregistreerd, voldoen aan de registratievoorwaarden (mits inhoudelijk over psychotherapie) i.h.k.v. de herregistratievereisten voor de wet BIG.
 • Geen vrijstelling:
  1. Voor de totale eis van 200 uur deskundigheidsbevordering in 5 jaar, voegt u voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan uw aanvraag bewijsstukken toe om aan te tonen dat u voldoet aan de registratie-eis van 40 punten deskundigheidsbevordering over psychotherapie per jaar;
  2. Deze punten zijn opgebouwd uit minimaal 20 uur bij- en nascholing en minimaal 10 uur intercollegiale toetsing.
 • 6. U maakt het gevraagde beoordelingstarief over en dient uw aanvraag in.
 • 7. Uw aanvraag wordt binnen maximaal 6 weken beoordeeld. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u bericht en een certificaat. Er wordt een herregistratiedossier aangemaakt voor de periode van 5 jaar, waarbinnen u opnieuw aan de voorwaarden moet voldoen.

 

Kosten registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie 

 • € 125,- voor leden NVP
 • € 250,- voor niet-leden