NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Hoe vind ik een ggz-instelling?

Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van ggz-instellingen per plaats.

Hoe weet ik of mijn therapeut wel echt psychotherapeut is?

De beroepstitel psychotherapeut is wettelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik hiervan is een wetsovertreding die kan worden bestraft met een bestuurlijke boete.
BIG-registraties zijn gemakkelijk na te gaan bij het BIG-register:

De NVP wil cliënten waarschuwen voor zorgverleners die zich uitgeven voor ‘Europees erkende therapeut met een praktijk voor psychotherapie’. Het is dan vrij zeker dat men niet te maken heeft met een psychotherapeut. De zogenaamde Europese erkenning betreft dan een erkenning door een Europese vereniging, de EAP.  De EAP heeft als koepelvereniging een eigen register ingesteld: het Europees Register Psychotherapie, hierin zijn zorgverleners met ECP-diploma’s opgenomen. Hoewel de NVP vindt dat het kan aanzetten tot dwaling mag een ieder in Nederland aangeven dat hij of zij vrijgevestigd therapeut is met een praktijk voor psychotherapie.

In geval van twijfel: vraag de therapeut naar zijn BIG-registratie en BIG-nummer!

 

Waar vind ik hulp voor mijn kind met psychische problemen?

Uw kind onder de 18 kan bij psychische problemen hulp krijgen via de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-ggz). Voor hulp via de jeugd-ggz heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
  • de huisarts;
  • een medisch specialist;
  • een jeugdarts.

Binnen de jeugd-ggz zijn onder meer psychotherapeuten, psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulporganisaties en met het onderwijs.

Wat is de DSM?

Alle psychische aandoeningen staan beschreven in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, kortweg de DSM-5. In het Nederlands: het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.

De DSM-5 geeft een overzicht van alle klachten en symptomen die kunnen voorkomen bij alle verschillende psychische aandoeningen.

Wat is het verschil tussen een psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater?

Psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot psychotherapeut afgerond. Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.
De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.
De psychotherapeut helpt je (nare) dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
Het doel van de behandeling is om je psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.
De problemen waarvoor mensen in behandeling bij een psychotherapeut gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.
Lees hier meer informatie 

Psycholoog

  • Een psycholoog heeft de universitaire studie psychologie afgerond en behandelt psychische problemen.
  • Een gz-psycholoog heeft na de universitaire studie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en behandelt ook psychische problemen. De gz-psycholoog geeft meestal een korte behandeling in de generalistische basis ggz. Het gaat daarbij meestal om psychische klachten die korter dan zes maanden bestaan.
  • Een klinisch psycholoog heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog afgerond. Een klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt meer ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen. Ook bieden ze crisisinterventies.Voor ernstiger problematiek wordt doorverwezen naar een klinisch psycholoog (of de psychotherapeut of psychiater voor een (vaak langer durende) behandeling in de gespecialiseerde ggz. 
  • Een klinisch neuropsycholoog heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. Hij is deskundig op het gebied van de hersenen en gedrag. De klinisch neuropsycholoog behandelt patiënten met hersenbeschadiging, specifieke groepen psychiatrische patiënten en bijvoorbeeld ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.

Meer informatie staat op de website het Nederlands Instituut van Psychologen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater is net zoals de psychotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling valt meestal onder de gespecialiseerde ggz en is vaak intensief en langdurig. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven. Soms richten psychiaters zich na hun opleiding uitsluitend nog op behandeling met medicatie. 

Meer informatie staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Wat is het verschil tussen een vrijgevestigde praktijk en een ggz-instelling?

In een instelling werken meerdere behandelaars samen. Vaak zijn er meerdere therapievormen onder één dak te vinden. Uw behandelaar kunt u niet altijd zelf kiezen bij een instelling en soms wordt de intake door iemand anders gedaan dan de uiteindelijke behandelaar.

Bij een vrijgevestigde praktijk werkt vaak één en soms een paar behandelaars. Dit betekent dat de intake en de behandeling door dezelfde persoon zal worden gedaan. Daardoor heeft u meer inspraak in het kiezen van de behandelaar van uw voorkeur.

Het is goed om bij de zorgverzekeraar na te vragen met welke vrijgevestigde praktijken en welke ggz-instellingen deze een contract heeft.

Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?

Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ) en beschermd wonen voor jongeren. Dit staat in de Jeugdwet. Hierbij kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente. De vergoeding voor jeugd-GGZ geldt zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling.

Pgb voor jeugd-GGZ en beschermd wonen via gemeente

Wilt u geen zorg in natura maar een pgb voor jeugd-GGZ? Dan vraagt u een pgb aan bij uw gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt dan de zorgverlener uit. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan? en in de brochure Ik heb een persoonsgebonden budget.

Waar vind ik een psychotherapeut in de buurt?

Op onze website kunt u een psychotherapeut zoeken bij u in de buurt. Alle psychotherapeuten die u hier vindt, zijn lid van de NVP en dus BIG-geregistreerd.

Niet alle psychotherapeuten zijn opgenomen in deze zoekmachine.

Psychotherapeuten kunnen werkzaam zijn in een instelling of eigen praktijk.


 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over mijn therapeut?

Als patiënt of cliënt kunt u zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens u te doen. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.
De NVP-klachtenregeling is in overeenstemming met de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en anticipeert ook op de aankomende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

U kunt hier meer lezen over onze klachtenmogelijkheden of bekijk onze folder Heeft u een klacht? 

Wie vergoedt mijn psychotherapie?

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Dan krijgt u te maken met een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel.