NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP ACADEMY

Bij de NVP ACADEMY vindt u een consistent pakket van bijeenkomsten, e-learnings, blended learning en webinars. Lees hier meer over de NVP ACADEMY

Cursussen NVP ACADEMY 2021

Voor beschikbare data van onderstaande cursussen kunt u kijken in de congresagenda 

 • Persoonlijkheidsdiagnostiek en de indicatiestelling voor psychotherapeutische behandelingen
  Deze zesdaagse online cursus is speciaal gericht op de persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor de psychotherapeutische behandelingen. De cursus telt mee voor de herregistratie-eisen op het gebied van diagnostiek voor het Kwaliteitsregister psychotherapie en is met name bedoelt voor psychotherapeuten die geen registratie als klinisch psycholoog of psychiater hebben.  
  Docenten: Theo Ingenhoven en Han Berghuis
  Doelgroep: psychotherapeuten (bijscholing psychodiagnostiek)
 • Leertherapie: goed beginnen is het halve werk
  De NVP organiseert deze training voor beginnende leertherapeuten die handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. Voor ervaren leertherapeuten is dit een mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, casuïstiek in te brengen en hun kennis op te frissen.
  Docent: Jose van Reijen
  Doelgroep: beginnende en ervaren leertherapeuten

 • SCID-5-P online training 
  In deze efficiënte praktijkgerichte training van 2 ochtenden leert u op betrouwbare manier de verschillende DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen te classificeren door middel van het Semistructured Interview for DSM-5 personality Disorders
  Docent: Theo Ingenhoven en Anna Bartak
  Doelgroep: psychotherapeuten en gz-psychologen. Klinisch psychologen en psychiaters zijn ook welkom als zij werken met de SCID-5-P.

Bijeenkomsten NVP ACADEMY (i.s.m. Lemion)

E-learnings NVP ACADEMY

Bijeenkomsten die al zijn geweest

Over de NVP ACADEMY

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. De NVP bevordert de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de verspreiding daarvan en houdt zich bezig met de kwaliteit van het vakgebied. Als hoeder van de psychotherapie gaat de NVP nu ook haar visie op de inhoud van de deskundigheidsbevordering voor de beroepsbeoefenaars van psychotherapie handen en voeten geven. Zo stimuleren we dat psychotherapie wordt uitgevoerd conform de actuele stand van de wetenschap en praktijk betreffende diagnostiek en behandeling.

Samenwerking Lemion
Vanuit een kader waarin het gehele vak beschreven staat over een tijdspanne van 5 jaar, bepalen we per onderwerp of we zelf aanbod gaan ontwikkelen of dat we aansluiten bij bestaande activiteiten. De NVP ACADEMY werkt hiervoor onder meer nauw samen met Lemion.

Onderwerpen
Het vak komt inhoudelijk in al zijn aspecten aan bod komen. Denk hierbij aan als common factors, de therapeutische relatie, het neerzetten van een therapeutische context die leidt tot verandering, herstellen van breuken, gemotiveerd afwijken van de richtlijnen, personalised medicine, diagnostische kennis, beroepsethische zaken, de positionering van het beroep, het toepassen van wetenschap, etc.

Voor de NVP ACADEMY hanteren we de zeven ‘CanMEDS’, een model met competentiegebieden, als uitgangspunt.

 • Psychotherapeutisch handelen              
 • Kennis en wetenschap                
 • Organisatie                                   
 • Professionaliteit
 • Samenwerking                             
 • Maatschappelijk handelen         
 • Communicatie

De NVP is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Bent u niet tevreden? Of heeft u een klacht over een bijeenkomst van de NVP?