NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wetenschapsfonds

De NVP stimuleert kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van psychotherapie.  Ons wetenschapsfonds is een laagdrempelig fonds voor clinici die nog niet veel onderzoekservaring hebben óf onderzoekers die een nieuwe weg in willen slaan met hun bestaande onderzoek.

Uitgebreide kennis van en ervaring met kwalitatief onderzoek is een voordeel, maar geen vereiste. Wel verwachten we dat de eerste ideeën over het onderzoek en de methoden gevormd heeft en een beeld heeft van wat nodig is om uw vaardigheden op voldoende niveau te brengen.

We hanteren verschillende categorieën. We geven ondersteuning aan onderzoek maar bijvoorbeeld ook aan publicaties van onderzoeksresultaten. Bij de beoordeling kijken we naar verschillende criteria.

De deadline voor het aanvragen van een subsidie is 20 september.  

 

Wat kunt u aanvragen?​

Omdat we een brede impact willen realiseren, hebben we verschillende categorieën.

 • Categorie A (1000-3000 euro): Een kleine aanmoedigingssubsidie denk aan ondersteuning om:
  o   De eerste drempels en stappen te nemen om het project op gang te brengen
  o   Een bestaand project net wat beter of haalbaarder te maken
  o   De impact te vergroten van een bestaande studie
  Hierbij kunt u denken aan: transcriptiekosten, huur opnameapparatuur, aanvraag Medisch-Ethische Toetsing, Open Access Publicatie

 •  Categorie B (3000-10000 euro) Een wat uitgebreidere subsidie die aantoonbaar meer en beter onderzoekswerk mogelijk maakt denk aan substantiële ondersteuning bij:
  o   Data verzameling
  o   Data-verwerking
  o   Participanten werving en administratie
  o   Uitbreiding van een klein onderzoek naar een groter en meer omvattend project
  Hierbij kunt u denken aan: vergoeding deelname patiënten, reiskostenvergoeding onderzoekers, beperkte assistentie

 • Categorie C (>10000 euro) Een relatief grote subsidie. Hiervoor gelden strengere eisen, denk aan:
  o   Een al meer uitgewerkt project door wat meer ervaren onderzoekers, op basis van goed vooronderzoek, goed ingebed in bestaande literatuur
  o   Duidelijke methodologische keuzes en sterke onderbouwing
  o   Grote verwachte impact
  Hierbij kunt u denken aan: ondersteuning buitenpromovendus, personele middelen onderzoeksassistent

De procedure​​

Voor de subsidieaanvraag omschrijft u kort uw idee. We verwachten een overtuigende uitleg (max. 1000 woorden) van uw plan. Op basis hiervan beslist de commissie of uw aanvraag a. wordt toegekend, b. wordt afgewezen of c. meer toelichting behoeft. 

Als uw voorstel potentieel in aanmerking komt, kan het zijn dat we u in een tweede ronde om een uitgebreidere uitleg vragen met eventueel een mondelinge toelichting. 

De toekenning (en slagingskans) hangt ook af van andere ingediende aanvragen in verschillende  budget-categorieën. Als er geschikte voorstellen binnenkomen die een grotere bijdrage vragen, kunnen we u voorstellen een kleiner bedrag aan te vragen om de kans op toekenning te verhogen.

 • Aanvraag criteria (deadline: 20 september)
  Als we uw aanvraag hebben ontvangen, maken we een korte analyse ten aanzien van de haalbaarheid, de hoogte van de aanvraag, de vernieuwende waarde en de potentie om de opgestelde doelstelling te behalen. We schatten in of uw aanvraag past bij onze doelstellingen, namelijk:
  ·       Stimuleren van onderzoek naar werkzame factoren van psychotherapie;
  ·       Stimuleren van breed palet aan methodologische benaderingen, waaronder kwalitatieve methoden;
  ·       Ondersteuning van publieke debat over de toepasbaarheid en de noodzaak van psychotherapie;
  ·       Verspreiding van nieuwe relevante kennis en inzichten op het gebied van psychotherapie.

 • Criteria aanvullende informatie 
  Als er meer informaite nodig is, letten we vooral op haalbaarheid, methodologie (indien van toepassing), mate van vernieuwing en impact. We vragen we in deze ronde om een gedetailleerde uitwerking met onder meer een concrete planning, methodologische aanpak, onderbouwing vanuit bestaande literatuur en budgetplan.

Meer informatie