NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Uw beroep

Het beroep psychotherapeut is een BIG- beroep artikel 3 met een eigen  beroepsverantwoordelijkheid, beroepsprofiel, een eigen beroepscode en publiekrechtelijk tuchtrecht. 

De psychotherapeut is een basisberoep, maar het werkterrein en de deskundigheid zijn specifiek. De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige (persoonlijkheids)problematiek en is een echte specialist. 

Beschermde beroepstitel

De titel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel psychotherapeut of een daarop gelijkende benaming te voeren. Onder een daarop gelijkende benaming valt ook de vertaling van de titel psychotherapeut in een andere taal. Zonder BIG-registratie is het dus verboden om bijvoorbeeld de titel 'psychotherapist' te voeren.

Anna Bartak is psychotherapeut, onderzoeker aan NPI en heeft een eigen praktijk. Anna geeft uitleg over het beroep van psychotherapeut: ‘je onderzoekt in de relatie met de cliënt wat er speelt, samen op zoek zijn, dat is voor mij psychotherapie.'

Unieke kenmerken van de psychotherapeut

De psychotherapeut gespecialiseerd is in het behandelen van cliënten met complexe en vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. Het gaat hierbij vaak om uiterst complexe, meervoudige psychische problemen zoals angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen. 

Het kan hierbij gaan om patiënten uit uiteenlopende doelgroepen en in verschillende ‘settingen’. De therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut staat centraal. 

De psychotherapeut biedt de patiënt effectieve behandeling en deskundige begeleiding bij enkelvoudige evidence based behandelingen. De behandeling is multimethodisch, doelmatig en kosteneffectief. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken.  

Alles op een rij in de Zorgstandaard Psychotherapie 

In de Zorgstandaard Psychotherapie (voorheen Generieke module psychotherapie) staat beschreven wat psychotherapie is, welke psychotherapeutische behandelingen en interventies er zijn, wat de cliënt van de diverse behandelingen kan verwachten. Alle keuzemogelijkheden staan op een rij.

Ook wordt duidelijk beschreven wat het verschil is tussen de professionals: de psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zijn breed opgeleid om psychotherapie behandelingen uit te voeren. Andere professionals richten zich veelal op cognitieve gedragstherapie en doen onderdelen van een behandeling.’

De module beschrijft kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten.

De module geeft duidelijkheid aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en welke professionals zijn opgeleid om psychotherapie te geven.