Wachtwoord vergeten

Over de NVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is sinds 1930 dé beroepsvereniging van en voor alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten.
De vereniging is een gezaghebbende en dynamisch opererende partij binnen het ggz-veld, die de belangen van psychotherapeuten behartigt en de ontwikkeling van de psychotherapie wil stimuleren. In 1997 wees de minister van VWS de NVP aan als ‘het aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid voor alle zaken betreffende het BIG-beroep psychotherapeut'. 

Missie
De NVP is een wetenschappelijke beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten die zich richt op de ontwikkeling van de psychotherapie en op de versterking van de positie van het beroep psychotherapeut; zij draagt er zorg voor dat de psychotherapie beschikbaar is en blijft voor diegenen die bij uitstek van deze behandelingsvorm kunnen profiteren. De NVP staat vooral voor continue verbetering van de kwaliteit van de psychotherapeutische behandelingen die door haar leden worden uitgevoerd. Bij alle beleidsonderwerpen die de NVP selecteert, is het cliëntperspectief richtinggevend.

 Lees meer

De NVP heeft is actief op veel gebieden. Zo hebben we een eigen beroepscode en drie eigen registers. Jaarlijks organiseren we de Dag van de Psychotherapie en diverse workshops en trainingen.

- Psychotherapie, pijler van goede zorg (Meerjarenbeleidsplan 2017-2020)