NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 22-07-2021

Zorgprestatiemodel - nieuwsbrief juli 2021

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Met de speciale nieuwsbrief over dit onderwerp blijft u op de hoogte. In de nieuwsbrief van juli leest u onder meer over een aanpassing in de beroepenlijst en de communicatie-toolkit.
NVP nieuws 20-07-2021

TOP opleidingsplaatsen

Op 15 juli 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitieve toewijzingsvoorstel 2022 verzonden aan het ministerie van VWS. Hierin zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (3-jarige opleiding) meegenomen. VWS stelt medio augustus het verdeelplan op.
NVP nieuws 15-07-2021

Nummer 4 van het Tijdschrift voor Psychotherapie online

In dit zomernummer drie artikelen, waarvan twee gaan over hoe inzicht te krijgen in de kwaliteit van de behandeling of de therapeutische relatie. Het derde artikel gaat over de rol die schaamte speelt in de naoorlogse generatie en welke implicaties dit heeft voor hun behandeling. En natuurlijk de rubriek 'gehoord' en 'gelezen', een verse column en een forumbijdrage.
NVP nieuws 15-07-2021

Impactanalyse beroepenstructuur 'Een stap in de goede richting’

De NVP, de NVGzP en het NIP hebben demissionair minister Van Ark het rapport ‘Een stap in de goede richting’ aangeboden op 12 juli 2021. Het rapport is een onderdeel van de impactanalyse van de vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg. We rekenen erop hiermee een stap dichterbij een positief besluit te zijn.
NVP nieuws 14-07-2021

Ernstig geweldsincident bij Parnassia

De NVP is zeer geschokt door het het ernstige geweldsincident dat maandag heeft plaatsgevonden bij de Parnassia Groep in Den Haag. Twee collega’s zijn hierbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Vanochtend is bekend gemaakt dat de 53-jarige zorgbeveiliger aan zijn verwondingen is overleden.  
NVP nieuws 13-07-2021

Uitspraak juli: psychotherapeute berispt wegens onzorgvuldig handelen

De uitspraak van deze maand betreft een recente zaak van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle. Een cliënte kreeg een een intake voor een EMDR-traject. Na de intake (door een collega van de psychotherapeute) deelde de psychotherapeute mee dat een EMDR-traject op dat moment niet kon worden gestart. De klacht is gegrond verklaard en psychotherapeute kreeg een berisping.
NVP nieuws 22-06-2021

Nieuws vanuit het Programma APV

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (Programma APV) is een meerjarig programma van de Opleidingsraad van de FGzPt. Het Programma APV heeft een nieuwe website. Dezelfde inhoud, maar dan met een nieuw jasje en een duidelijke structuur. Experts uit het veld reflecteren op de ontwikkelingen in het veld en het programma.
NVP nieuws 22-06-2021

Extra uitvraag aanvraag opleidingsplaatsen kp en pt

Praktijkopleidingsinstellingen kunnen voor 6 juli 13.00 alsnog een aanvraag doen voor een opleidingsplaats voor psychotherapeuten en klinisch psychologen. Naar aanleiding van intrekkingen bij de opleiding psychotherapeut is een aantal subsidieplaatsen over dat alsnog kan worden toegewezen.
NVP nieuws 15-06-2021

Reminder: webinar beroepenstructuur (alleen voor leden)

Op donderdag 24 juni 2021 gaan de voorzitters van NIP, NVGzP en NVP in een tweede gezamenlijke webinar opnieuw in gesprek met leden over de nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg. Waar staan we inmiddels? En wat zijn de eerste uitkomsten van de impactanalyse? Datum en tijd: 24 juni van 20.00 tot 21.30 uur Aanmelden via: Webinar Registration - Zoom Advies
NVP nieuws 14-06-2021

Psychotherapie bij ouderen

De bevolking vergrijst! Daar kijkt niemand meer van op. Dat er door die vergrijzing dringend behoefte is aan kennis over psychische zorg voor deze doelgroep, verbaast ook niemand. Op dinsdag 6 juli bespreekt een keur aan deskundigen, onder voorzitterschap van dr. Arjan Videler een serie essentiële thema's voor de diagnostiek en behandeling van ouderen. NVP-leden krijgen korting!
NVP nieuws 08-06-2021

Factsheet 'stuwmeer' gz-psychologen

In opdracht van de Opleidingsraad van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) bracht het Nivel het 'stuwmeer' van gz-psychologen in kaart. Het aantal afgestudeerden met interesse in de opleiding tot gz-psycholoog, is al jaren groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen.
NVP nieuws 27-05-2021

Uitspraak van de maand mei

In de zaak van de maand bespreken we een gegronde klacht waarbij een zorgverzekeraar een psychiater aanklaagt voor onrechtmatig declareren, niet meewerken aan fraudeonderzoek en onzorgvuldige dossiervoering. Dit heeft geleid tot de zwaarst mogelijke maatregel: doorhaling in BIG-register en tot moment van eventueel hoger beroep, schorsing. 
NVP nieuws 27-05-2021

Op weg naar inzichten voor een leven lang bekwaam

Onder de titel “Met het oog op de toekomst: inzichten voor versterking van de opleiding tot gz-psycholoog” doet Nivel in opdracht van Programma APV onderzoek naar het werkgebied en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De resultaten moeten meer inzicht geven in vier grote thema’s.
NVP nieuws 27-05-2021

Meet the experts- de therapeutische relatie

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van de ggz-professional. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd. Drie exclusieve online cursusavonden over de persoonlijke vaardigheden van de behandelaar.
NVP nieuws 25-05-2021

NVP reageert op Single session therapy

Single session therapy zou de nieuwe manier zijn om je in één sessie van je psychische klachten af te helpen. ‘Dat is een illusie’, zegt een beleidsmedewerker van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie in Medisch Contact.
NVP nieuws 20-05-2021

Jaarverslag NVP 2020 verschenen

Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag van 2020 geven we een samenvatting van een aantal belangrijke stappen en resultaten van het afgelopen jaar. Graag bedanken we alle actieve leden voor hun inzet!
NVP nieuws 20-05-2021

Stuurgroep Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgericht

Om de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut geestelijke gezondheidszorg (LKS GGZ) te ondersteunen, hebben koepelorganisaties de stuurgroep GGZ opgericht. Ook is een expertgroep samengesteld die onder meer bekijkt hoe de categorieën zich verhouden tot de indeling van het Zorgprestatiemodel.
NVP nieuws 11-05-2021

Nieuwe video over programma APV

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) heeft een video gemaakt over de aanleiding, het doel en de aanpak van het programma. In de video 'Navigeren naar toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen' komen de de verschillende deelprojecten komen in vogelvlucht voorbij.
NVP nieuws 11-05-2021

Deadline Wim Trijsburgprijs: 1 juni

Wilt u iemand voordragen voor de Wim Trijsburgprijs? Iemand die onderzoek doet naar werkzame factoren in de psychotherapie en samenhang en integratie centraal stelt? Wacht dan niet te lang meer! U aanmelding moet voor 1 juni binnen zijn. De Wim Trijsburgprijs werd eerder gewonnen door Anton Hafkenscheid (2013), Marija Maric (2015), Marcus Huibers (2017) en Mattias Desmet (2019).
NVP nieuws 10-05-2021

Nieuws stichting TOP Opleidingsplaatsen

Op 4 mei verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen: Concept toewijzingsvoorstel 2022 Wachtlijst Instroomplaatsen voor de Pilot EVC-trajecten opleiding gz-psycholoog Doorgeven van intrekkingen Doorgeven van extra plaatsen Sancties voor niet ingevulde
« 1 2 3 4 5 ... » 2/11 (313)