NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Regelingen

Hoe is het Kwaliteitsregister Psychotherapie ingericht? Welke procedures zijn er voor inschrijving? Welke kwaliteitseisen zijn er voor registratie of herregistratie? Hoeveel punten krijgen bepaalde activiteiten? Het antwoord op deze en andere vragen, vindt u in onderstaande documenten. 

 • Besluit vereisten en beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie
  In dit document vindt u de eisen voor werkervaring en deskundigheidsbevordering bij (her)registratie in het kwaliteitsregister. De beleidsregels bevatten de uitwerking en de puntentelling voor bij- en nascholing, intercollegiale toetsing, psychodiagnostiek en overige deskundigheid bevorderende activiteiten.
 • Regeling accreditatie
  Deze regeling bevat de eisen voor accreditatie en de mogelijkheid van bezwaar en beroep waarbij aangesloten wordt bij de Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie. Ook bevat de regeling de puntenregeling voor bij- en nascholing.
 • Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie
  Deze regeling vormt de basis van het kwaliteitsregister. In de regeling staat onder andere hoe de twee commissies zijn samengesteld en wat hun taken zijn. Daarnaast bevat de regeling bepalingen over bezwaar en beroep. Er zijn twee commissies.
  -De Registratiecommissie houdt zich bezig met de (her)registratie en accreditatie van bij- en nascholingsaanbod. Bezwaar tekent u aan bij de Registratiecommissie.
  -Beroep is mogelijk bij de Beroepscommissie.