NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Competentieprofiel en Feedbacktool

Met het Competentieprofiel en de Feedbacktool bevorderen en borgen we de kwaliteit van opleidingen tot NVP-supervisor psychotherapie en de bij- en nascholing in het kader van de herregistratie als NVP-supervisor. En tillen we de kwaliteit van de gegeven supervisie over psychotherapie naar een hoger niveau!

Het Competentieprofiel

In het Competentieprofiel Supervisoren Psychotherapie staan de competenties beschreven van NVP-supervisoren psychotherapie. De supervisor kan het profiel gebruiken om zijn of haar eigen functioneren te evalueren en te verbeteren.

De Feedbacktool

Om het Competentieprofiel actief te gebruiken heeft de NVP-commissie Supervisoren Psychotherapie een Feedbacktool ontwikkeld, een vragenlijst waarmee u uw supervisorcompetenties kunt evalueren.

De Feedbacktool draagt bij aan reflectie op uw competenties als supervisor psychotherapie. In de digitale omgeving van PE-online worden de antwoorden van de supervisant(en) en uzelf verzameld en weergegeven in een grafische weergave. Zo kunt u de resultaten vergelijken met hoe u uw eigen supervisorencompetenties inschat. 

Hoe werkt het?