NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Onze nieuwsberichten

meer berichten
NVP nieuws 14-10-2021

Kleine aanpassing in richtlijn corona: zorg voor goede ventilatie

Er is een kleine wijziging in de richtlijn GGZ en corona. Het gaat om een aanpassing in de paragraaf Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling in de alinea Groepsbehandeling en dagactiviteiten. Hierin staat nu: 'Groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat de ruimte waarin de activiteiten plaats vinden, goed geventileerd kan worden.'
NVP nieuws 12-10-2021

Uitspraak oktober: berisping voor niet volgen richtlijn suïcidaal gedrag

Het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven heeft een psychotherapeut berispt. De klacht werd ingediend door de vader van een door suïcide overleden zoon. De klachten gaan over de behandeling, de overdracht voor waarneming tijdens vakantie, het niet informeren over de melding bij de IGJ en het niet geven van inzage aan nabestaande en de geboden nazorg. 
NVP nieuws 11-10-2021

Kansen voor doelmatiger gestructureerde opleiding

De opleidingsstructuur laten zoals hij is? Dus een aparte Masteropleiding en beroepsopleiding met een tussentijdse wachttijd van maximaal een half jaar? Of de opleidingen integreren tot een psychologische opleiding van drie jaar met aan het eind een Mastergraad en een BIG-3-kwalificatie? De Taskforce van APV heeft routes uitgewerkt voor doelmatiger gestructureerde opleidingen.
Media 14-10-2021

NVvP: verplichte anticonceptie soms acceptabel en terecht

Minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt dat met een zorgmachtiging mogelijk. De NVvP vindt dat verplichte anticonceptie in ernstige gevallen tijdens gedwongen behandeling en met uiterst zorgvuldige afweging acceptabel en terecht kan zijn.
Media 14-10-2021

Extra budget gaat niet alleen naar jeugdzorg

Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere dingen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle 352 gemeenten, waarvan ruim de helft heeft gereageerd. Het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten die de afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.
Media 14-10-2021

GGZ Dataportaal aangepast aan zorgprestatiemodel

De invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022 heeft veel impact op zorgaanbieders in de ggz. De nieuwe manier van registeren biedt organisaties echter ook de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en informatie om van te leren. GGZ Dataportaal, het platform voor datagedreven leren in de ggz, wordt aangepast aan de mogelijkheden die het zorgprestatiemodel biedt.

Wetenschappelijk

meer berichten
Wetenschappelijk 12-10-2021

The role of migration processes and cultural factors in the classification of personality disorders

Migrants and ethnic minorities are at risk of being under- and overdiagnosed with personality disorders (PDs). A culturally informed approach to the classification of PDs guides clinicians in incorporating migration processes and cultural factors, to arrive at a reliable and valid assessment of personality pathology. In this article, we provide a tentative framework to highlight specific
Wetenschappelijk 09-09-2021

Dutch Design: Practice Guidelines for Group Treatment in the Netherlands

Dit artikel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse groepspsychotherapie. De auteurs bespreken sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg in het algemeen en groepspsychotherapie in het bijzonder. Hoe kwamen de praktijkrichtlijnen tot stand en hoe verschillen die van de Amerikaanse Praktijkrichtlijnen?
Wetenschappelijk 09-09-2021

Intensieve klinische traumabehandeling voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Ook jeugdigen met LVB blijken baat te hebben bij intensieve traumabehandeling. Dit blijkt uit een pilot-onderzoek van Marjolein Ooms-Evers en collega’s. De behandeling, bestaande uit een dagelijkse combinatie van verlengde exposure, EMDR en fysieke activiteit, leidde tot een vermindering van traumagerelateerde symptomen. Daarnaast namen ook emotionele en gedragsproblemen af. 
Blog meer blogs

De kracht van het narratief

Auteur: Maud Molhoek
De documentaire ‘de kinderen van Ruinerwold’ illustreert de kracht van het narratief pijnlijk helder. Zo vertelt de oudste dat hij zichzelf nog steeds dat kan aandoen wat zijn vader hem aandeed. Door impulsief te stoppen met een goed betaalde

Volg ons op twitter

tweets laden...