NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Registreren leertherapeuten psychotherapie

Wie voldoet aan de voorwaarden, kan zich inschijven in het Register Leertherapeuten. In sommige situaties geldt een overgangsregeling.

Vereisten

De aanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

 • Is minimaal vijf jaar ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater;
 • Is erkend als leertherapeut door één van de volgende erkende specifieke verenigingen:
  - Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
  - Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
  - Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
  - Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
  - Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepstherapie (NVGP)
  - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  - Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV);
 • Heeft geen tuchtrechtelijke sanctie opgelegd gekregen in de vorm van een berisping of zwaarder (een waarschuwing telt in deze niet mee);    
 • De leertherapeut verklaart dat hij wijzigingen die van invloed kunnen zijn op zijn registratie als leertherapeut zal melden.

Nieuwe leertherapeuten

‘Nieuwe’ leertherapeuten, die nog niet erkend zijn door een specialistische psychotherapievereniging kunnen een verzoek tot toelating indienen bij de NVP, wanneer zij voldoen aan de volgende aanvullende vereisten:

 • heeft specifieke scholing gevolgd met betrekking tot het geven van leertherapie, aangeboden door de NVP of vergelijkbaar;
 • is volwaardig lid van een specialistische psychotherapievereniging (zie opsomming hierboven), (bewijs bijvoegen);
 • en/of is ingeschreven in één van onderstaande registers voor specifieke behandelprotocollen (bewijs bijvoegen):
  • DIT- register (dynamische interpersoonlijke therapie);
  • EFT- register (emotion focused therapy);
  • Register AFT (affect fobie psychotherapie);
  • Register IPT (interpersoonlijke therapie);
  • Register EMDR Europe Practitioner;
  • Register MBT (mentalisation based therapy);
  • Register Schematherapie;
  • Register TFP (tranference focused psychotherapy).

Overgangsregeling

Psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen die op 1 februari 2018 al zijn erkend als leertherapeut door één van de specialistische psychotherapieverenigingen, maar op dat moment minder dan vijf jaar in het BIG-register zijn ingeschreven, komen zonder meer in aanmerking voor inschrijving in het NVP-register Leertherapeuten Psychotherapie.

Kosten

De kosten voor inschrijving in het register bedragen éénmalig

 • € 50,- voor NVP leden
 • € 100,- voor niet leden.

De jaarlijkse kosten bedragen € 30,-.