NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Cursus aanmelden

Organisatoren of docenten van supervisorencursussen kunnen een supervisorencursus aanmelden voor erkenning via het formulier voor (verlenging) erkenning supervisorencursussen

De commissie Supervisoren Psychotherapie beoordeelt de supervisorencursus aan de hand van de in dit formulier genoemde vereisten. Zoals aangegeven in het formulier dient in het cursusdraaiboek tot uitdrukking te komen dat bij de uitwerking van de doelen, onderwerpen en werkvormen wordt uitgegaan van het door de NVP opgestelde Competentieprofiel Supervisoren Psychotherapie worden vermeld op deze website en tellen voor de deelnemers die voldoen aan de vereisten mee voor een registratie als NVP- supervisor.

Kosten

  • Het tarief voor een eerste erkenning door de NVP-commissie Supervisoren Psychotherapie bedraagt  € 250,-.
    Het bedrag geldt voor de uitvoeringen van de cursus  gedurende een periode van 3 jaar.
  • Voor een verlenging van de erkenning van de supervisorencursus geldt een tarief van € 150. Het is aan te raden om ruim een half jaar vóór het verlopen van de erkenning van de supervisorencursus contact op te nemen met de NVP.
Documenten en links