NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Beroepenstructuur

De NVP en het NIP werken samen aan een eenvoudige en transparante structuur van de beroepen en de kwaliteitsbewaking in de psychologische zorg binnen het programma Beroepenstructuur psychologische zorg

 

  • er komt één breed basisberoep: de gezondheidszorgpsycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd.
  • er komen 2 specialismen: de klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT). Dit specialisme combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één specialisme. Daarnaast blijft de klinisch neuropsycholoog (KNP) bestaan.