NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Herregistreren als supervisor

Uw inschrijving in het register is vijf jaar geldig. Per periode van vijf jaar dient u te voldoen aan twee eisen:

 1. Minimaal 50 uur supervisie geven aan ten minste twee supervisanten met een registratie als psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog of gz-psycholoog of in opleiding voor één van voornoemde beroepen (aan te tonen door een per supervisant in te vullen Supervisieverklaring.
 2. Deelname aan minimaal één van de volgende activiteiten die gericht zijn op deskundigheidsbevordering:
  -bij- en nascholing op het gebied van supervisie, minimaal twee dagdelen per vijf jaar, óf
  -deelname aan minimaal één bijeenkomst per vijf jaar van een SPV waarin de onderlinge toetsing als supervisor centraal staat, óf
  -het geven van scholing (minimaal twee dagdelen per vijf jaar) over supervisie, óf
  -minimaal tien intervisiebijeenkomsten per vijf jaar, gericht op het geven van supervisie, met andere geregistreerde supervisoren, óf
  -andere activiteiten op het terrein van supervisie (bijv. schrijven van artikelen). Dit is ter beoordeling van de commissie.

Documenten en links