NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Dossier

Beroepenstructuur

In oktober 2020 boden de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aan aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport. Het advies richt zich op de
Dossier

Coronavirus

In dit dossier verzamelen we informatie die nu voor u als psychotherapeut belangrijk is. U vindt er adviezen en tips om de zorgcontinuïteit zoveel mogelijk te garanderen en tegelijkertijd aan de adviezen en richtlijnen te voldoen. We wensen
Dossier

Herregistratie

Sinds 1 januari 2012 geldt dat psychotherapeuten moeten voldoen aan herregistratievereisten om hun registratie in het BIG-register te kunnen verlengen. Uiterlijk 6 maanden voor de herregistratiedatum verstuurt het BIG-register de eerste oproep voor
Dossier

Kwaliteitsstatuut

Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft in december 2020 een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut voor de ggz opgenomen in het openbaar register. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben volgens de normen die in deze versie
Dossier

Wet- en regelgeving

Als psychotherapeut heeft u te maken met diverse wetten en regels. In dit dossier zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij. Op het tabblad Achtergrond vindt u meer informatie over:  Wet op de Beroepen in de individuele
Dossier

Wetenschap

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. De NVP bevordert de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de
Dossier

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd, de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Er wordt in de ggz dan niet meer gewerkt met producten (in de generalistische basis-ggz) en dbc’s (in de