NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Tijdschrift voor Psychotherapie

Het Tijdschrift voor Psychotherapie biedt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen.

​Als NVP-lid krijgt u bij uw lidmaatschap een online abonnement op het Tijdschrift voor Psychotherapie. Daarnaast kunt u voor het gereduceerde tarief van € 64 een abonnement op het papieren tijdschrift te nemen.

Het Tijdschrift voor Psychotherapie....

  • stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten;
  • is een forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie;
  • is een medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden;
  • is spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen.

Auteurs

Wilt u een bijdrage leveren aan het tijdschrift? Kopij kunt u per e-mail versturen naar het redactiesecretariaat: tijdschrift@psychotherapie.nl

Redactie

Sjoerd Colijn (Hoofdredacteur), Hanneke Bot, Anton Hafkenscheid, Ina Leeuw, Maud Schaepkens, Marte Kaan, Monique Hoogland (redactiesecretaris)

Redactieraad
Dr. W.J. Gomperts, prof.dr. M.J.H. Huibers, dr. J.P.C. Jaspers, dr. K. de Jong, dr. J.A.M. de Kroon, drs. M.C. van der Laan, drs. M.J. van Lawick, prof.dr. C. de Ruiter, drs. R.F.A. Rylant, prof.dr. B.G.C. Sabbe, prof.dr. G. Vanaerschot, prof.dr. P. Verhaege, prof.dr. N. Vliegen, drs. R. Wolters

Redactiesecretariaat
Monique Hoogland tijdschrift@psychotherapie.nl of (030) 251 77 47 - Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht