NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 29-09-2022

Toename zelfdoding onder jongvolwassenen

Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen maanden opnieuw toegenomen. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde in 2021 al een toename van 15% ten opzichte van voorgaande jaren onder jongeren. waarbij het vooral ging om jongvolwassen mannen tussen de 20 en 30 jaar.
Media 26-09-2022

NZa verhoogt nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet.
Media 26-09-2022

Kijktip: docuserie How to change your mind

De docuserie How to change your mind geeft een beeld van de geschiedenis en het gebruik van psychedelica, waaronder lsd, psilocybine, MDMA en mescaline.  De NVP betrokken bij onderzoek naar de toepassing van psychedelica en psychotherapie.
Media 26-09-2022

Kijktip: documentaire NIKKI

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek (KOV) groeien op in een moeilijke situatie waar zij goede begeleiding nodig hebben. Nikki is één van die kinderen. Deze documentaire volgt Nikkie vijf jaar lang, van de veilige basisschool naar de middelbare school.
Media 22-09-2022

Jaarverslagenanalyse: zorgen GGZ stapelen zich op

De GGZ laat als sector in 2021 een opmerkelijk herstel zien. GGZ-organisaties boekten vorig jaar samen een positief resultaat van maar liefst € 234 miljoen. De positieve resultaten verhullen de problematiek. Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs onderzochten de cijfers van 269 zorgorganisaties in de GGZ met omzet van € 1 miljoen of hoger.
Media 22-09-2022

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

Gisteravond namen de Ledenraden van zowel de NVGzP als het NIP het definitieve besluit om per 1 oktober aanstaande samen te gaan als één nieuwe, grotere beroepsvereniging. De gefuseerde beroepsvereniging gaat vanaf dat moment door onder de naam Nederlands Instituut van Psychologen, afgekort NIP.
Media 22-09-2022

NZa handhaaft tarieven vrijgevestigde psychiaters ondanks bezwaren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezenvan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische
Media 19-09-2022

IZA getekend, maar zonder huisartsen en MIND

Vrijdag 16 september is het Integraal Zorgakkoord ondanks kritiek van diverse partijen getekend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.
Media 15-09-2022

Voortgang fusie NIP en NVGzP

Op 21 september aanstaande nemen de ledenraden van de NVGzP en het NIP een besluit over de voorgenomen fusie. Bij een positief besluit zullen de verenigingen per 1 oktober 2022 fuseren. Bij een negatief besluit blijven beide verenigingen zelfstandig actief.
Media 15-09-2022

Aantal meisjes met psychische problemen is toegenomen

De mentale gezondheid van meisjes in Nederland is tussen 2017 en 2021 sterk verslechterd. Dat blijkt uit het (HBSC)-rapport, Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland 2021 met daarin de resultaten van 20 jaar onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland.
Media 13-09-2022

Ariëtte van Reekum nieuwe voorzitter Akwa GGZ

De raad van toezicht van Akwa GGZ heeft Ariëtte van Reekum benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Zij volgde per 1 augustus Cathy van Beek op, die vanaf de oprichting van Akwa GGZ in 2018 deze functie vervulde.   Lees hier het interview met Ariëtte van Reekum en Cathy van Beek
Media 13-09-2022

Nieuw: keuzehulp voor drugs, eetstoornissen en SOLK/ALK

Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn Drugs (niet-opioïden) en de zorgstandaarden Opiaatverslaving, Eetstoornissen en SOLK heeft Akwa GGZ keuzehulpen ontwikkeld. Aan de hand van korte vragen volgt een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de zorgstandaard en afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.
Media 08-09-2022

Integraal Zorgakkoord 2 stelt harde eisen aan ggz

De ggz-instellingen worden fors aangepakt in de tweede versie van het Integraal Zorgakkoord (IZA): de intakes moeten veel sneller, de wachttijden moeten voor 2027 aan de Treeknorm voldoen en de gemiddelde wachttijd mag maximaal vijf weken zijn. Het tweede concept van het IZA is op veel punten concreter dan de eerste versie van vorige maand.
Media 08-09-2022

MIND ondertekent het Integraal Zorgakkoord niet

De Algemene Ledenvergadering van MIND heeft besloten het Integraal Zorgakkoord niet te ondertekenen. In het akkoord staan goede maatregelen, maar een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk. Zo wordt de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten.
Media 08-09-2022

De Nederlandse ggz stemt in met Integraal Zorgakkoord

De leden van de Nederlandse ggz, de branchevereniging van de ggz-organisaties, hebben vandaag unaniem besloten het integraal zorgakkoord (IZA) te ondersteunen en te willen ondertekenen. Het integraal zorgakkoord geeft concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Met voldoende perspectief voor de mensen die er werken.
Media 05-09-2022

Terugkijken: uitzending Pointer 'De ggz-kliniek in nood'

In een uitzending van Pointer aandacht voor de sluiting van specialistische ggz-klinieken. Terwijl er meerdere klinieken dit jaar sluiten, heeft de overheid geen duidelijk beeld of er wel genoeg geschikte alternatieven zijn. Er mist een landelijk overzicht van de behandelplekken in ggz. Minister Helder vindt dat dit totaaloverzicht er zo snel mogelijk moet komen. 
Media 18-08-2022

Interview psychiater Eric Vermetten over mdma

In de Volkskrant een artikel met psychiater Eric Vermetten die oorlogsveteranen behandelt die kampen met een posttraumatische stressstoornis. Hij ziet bij een behandeling met het geestverruimende middel mdma verbluffende uitkomsten. ‘Toen ik de eerste resultaten zag, dacht ik: dit kan niet waar zijn.’
Media 18-08-2022

Kabinet wil vrije artsenkeuze inperken

De vrije artsenkeuze lijkt opnieuw ter discussie te staan. Het kabinet wil de keuzevrijheid voor patiënten inperken. Zij zouden dan verplicht worden naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Dit staat in een concept van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat aan zorgorganisaties is voorgelegd, zo meldt de Volkskrant. 
Media 18-08-2022

Jubileumcongres VKJP Hoop en Veerkracht

De VKJP bestaat 50 jaar en viert dit op 6 oktober met het jubileumcongres Hoop en Veerkracht in Amersfoort. De sprekers zullen vanuit hun eigen invalshoek, wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. Sprekers zijn onder meer Robert Vermeiren en Manu Keirse. De vroegboekkorting geldt tot 1 september!
Media 16-08-2022

Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd

Organisaties in de jeugdketen blijken veel bezig te zijn met het thema suïcidaliteit. Wat doe je bij chronische suïcidaliteit bij jongeren? Hoe voer je suïcidepreventie uit bij jongeren met een LVB? In het project ‘ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’ wordt gewerkt aan concrete handvatten over deze thema’s en suïcidepreventie in het algemeen.  
Media 11-08-2022

Luistertip: De Publieke Tribune over suïcide

In De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak in de studio met Marjolein Korste. Zij deed zelf twee keer een suïcidepoging en werkt nu bij 113 Zelfmoordpreventie als online therapeut. Voorafgaand is een aflevering te horen van de podcastserie  Wat blijft, over psychiater Jan Mokkenstorm.
Media 01-08-2022

Kijktip: Bessel van der Kolk 28 augustus Zomergasten

Psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk is op 28 augustus de zesde en laatste gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Van der Kolk over zijn ideale televisieavond. In zijn loopbaan heeft Van der Kolk, door zijn kritische blik en tomeloze nieuwsgierigheid, talloze baanbrekende methoden van traumatherapie onderzocht.
Media 01-08-2022

Onderzoek gebruik zorgstandaarden in de praktijk

Akwa GGZ en de Nederlandse ggz hebben bij 1.000 ggz-professionals de praktische ervaring met vijf zorgstandaarden onderzocht. Daarmee is in kaart gebracht waar de standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke specifieke ondersteuning professionals nodig hebben.
1 2 3 4 5 ... » 1/23 (690)