NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 02-02-2023

Rapport Trimbos instituut ‘Ggz uit de knel’

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen in de ggz en ging in gesprek met ruim veertig stakeholders waaronder professionals, bestuurders, wetenschappers, vertegenwoordigers van het ervaringsperspectief en zorgverzekeraars. De uitkomsten geven aan dat een transformatie van de ggz nodig is.
Media 02-02-2023

Nog maar 40% van de contracten gesloten

De onderhandelingen tussen de ggz-aanbieders en zorgverzekeraars verlopen moeizaam, zo meldt brancheorganisatie de Nederlandse ggz. Deze ggz-aanbieders vertegenwoordigen zo’n driekwart van de ggz-uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat cliënt mogelijk voor hoge zorgkosten komen te staan als de verzekeraar geen contract sluit met de instelling waar
Media 02-02-2023

Rekenfout: omzetverlies ggz-aanbieders blijkt groter

Uit recent onderzoek van de NZa bleek dat bij geïntegreerde ggz-aanbieders sprake is van omzetverlies door de gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel), het gestegen ziekteverzuim en cliënten die door corona op het laatste moment niet naar een afspraak komen. Het gemiddeld bruto-omzetverlies voor geïntegreerde aanbieders is hoger dan aanvankelijk
Media 19-01-2023

Kijktip: documentaire Samen uit de Schaduw

In de documentaire 'Samen uit de schaduw' gaat Hanna Verboom met haar broertje langs bij ervaringsdeskundigen en experts als psychiater Dirk de Wachter, hoogleraar Jim van Os, hoofd innovatie in de GGZ Floortje Scheepers, rapper Typhoon en dichter Jesse Laportmet de vraag: “Hoe gaan we om met psychisch lijden?”
Media 19-01-2023

Cliënten gesloten kliniek staan nog op een wachtlijst

Pointer stelt dat cliënten van het eerder gesloten Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren nog wachten op een behandeling. Deze cliënten zouden weer snel een gelijkwaardige vervolgbehandeling krijgen, maar dat is niet bij iedereen gelukt. Een aantal van de cliënten zit nog steeds thuis. 
Media 12-01-2023

Verkennende evaluatie zorgprestatiemodel opgeleverd

Het programmateam van het programma Zorgprestatiemodel heeft in het najaar laten onderzoeken hoe het staat met de invoering en de doelen van het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel heeft belangrijke voordelen maar het rapport benoemt ook duidelijke uitdagingen voor de korte en lange termijn.
Media 22-12-2022

Forse omzetdalingen voor ggz-instellingen

De NZa heeft de resultaten van het onderzoek naar de omzetontwikkeling in de Zvw ggz gepubliceerd. Ggz-instelling hadden zorgen over de gevolgen van invoering van het het zorgprestatiemodel, het gestegen ziekteverzuim en no-show van cliënten door corona.
Media 15-12-2022

Campagne voor jongeren ‘Aan de praat’

Om jongeren aan te moedigen te praten over (beginnende) mentale klachten, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom vandaag de campagne ‘Aan de praat’. Deze campagne heeft als doel jongeren ‘Aan de praat’ te krijgen over hun gevoelens en hoe het écht met hen gaat. 
Media 01-12-2022

Trimbos: sterke toename psychische aandoeningen bij volwassenen

Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders had in het afgelopen jaar een psychische aandoening. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een angststoornis, depressieve stoornis of stoornis in het gebruik van alcohol en drugs is de afgelopen twaalf jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit het langlopende landelijke NEMESIS onderzoek van het Trimbos-instituut.
Media 28-11-2022

Beeldverhalen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent, of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Zo kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven.  Daarom zijn er nu beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma.
Media 28-11-2022

Ggz slaakt noodkreet over nieuwe bekostiging

Ggz-aanbieders trekken aan de bel over de problemen rond het zorgprestatiemodel (zpm). Ggz-aanbieders kunnen al een jaar geen facturen versturen. Bovendien dreigen miljoenenverliezen voor veel instellingen door de weeffouten in de systematiek. Daarvoor waarschuwen 24 van de 28 grote ggz-aanbieders in een brief aan de Tweede Kamer.
Media 24-11-2022

Teleurstellende uitkomst Tweede Kamerdebat over jeugdzorg

Maandag 21 november besprak de Tweede Kamer de toenemende problemen in de jeugdzorg. In Zorgvisie reageren Arne Popma, voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP), en psycholoog Vera Naber (NIP), vertegenwoordiger van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ).
Media 24-11-2022

Essay Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie

In het Tijdschrift voor Kinder-& Jeugdpsychotherapie verscheen een essay van Flip Jan van Oenen over de stand van psychotherapie. Van Oenen schetst verschuivingen die zijns inziens de afgelopen vijftig jaar hebben plaatsgevonden en geeft een samenvatting van wat wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd.
Media 17-11-2022

Onvrede Kamerleden over toegang ggz en vrije artsenkeuze

Woensdag 16 november was het 2-minutendebat van de vaste Kamercommissie VWS over de ggz en suïcidepreventie (een vervolg op het ggz-debat dat 2 november jl. plaatsvond). Meerdere Kamerleden spraken hun zorgen uit over de toegang van mensen met psychische klachten tot de ggz. Zij zien dat de ggz voor brede uitdagingen staat en vinden dat de zorg anders en beter kan. Diverse moties werden
1 2 3 4 5 ... » 1/25 (737)