NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 04-10-2021

CBS: 1 op 5 jongeren slachtoffer huiselijk geweld

Een op de vijf jongeren tussen 16 en 24 jaar is tussen maart 2019 en april 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen hebben ermee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 12 procent van de gevallen ging het om structureel geweld.
Media 04-10-2021

Kijktip: documentaire ‘Blue Monday’

Ondanks de toename van psychische klachten bij jongeren is er nog weinig aandacht voor wat mensen met psychosegevoeligheid, zien, horen en voelen. In de documentaire Blue Monday gaan drie jonge mensen op zoek naar de waarheden achter hun psychotische belevingen. Valt er zin in hun waanzin te ontdekken?
Media 30-09-2021

Manifest Hoofdzaken

De Hersenstichting, MIND en ZonMw hebben het Manifest Hoofdzaken gelanceerd. De partijen willen een nationaal kennis- en innovatieprogramma opzetten voor hersen- en/of psychische gezondheid. Het doel is om samenwerking te bevorderen tussen disciplines als psychiatrie, psychologie en neurologie, maar ook met patiënten en naasten, zorgprofessionals en kennisinstellingen.
Media 30-09-2021

Kijktip: documentaire Uit de schaduw

Actrice en filmmaker Hanna Verboom deelt haar persoonlijke verhaal in de door haar geproduceerde documentarie Uit de schaduw. Verboom praat hierin openhartig over haar bipolaire stoornis. Met de film wil ze mensen bewegen opener te zijn over psychische aandoeningen en ze te accepteren als onderdeel van het bestaan. Ook lanceert zij de campagne #uitdeschaduw.
Media 30-09-2021

Website 1001kritiekedagen.nl gelanceerd

De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Onderzoek laat zien dat deze periode zeer bepalend is voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van het leven. De nieuwe website 1001kritiekedagen.nl bevat een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals.
Media 30-09-2021

Reparatiewet Wvggz door Eerste Kamer; uitkering behouden

Mensen die gedwongen worden opgenomen behouden hun recht op uitkering, net als bij vrijwillige opname. Op 28 september is de wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in de Eerste kamer goedgekeurd. Op 27 mei 2021 werd deze reparatiewet in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen.
Media 28-09-2021

Onderzoek naar impact coronacrisis op gezondheid

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De nieuwe Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 helpt hierbij.
Media 23-09-2021

Jeugdzorg: de paarse krokodil en geldstromen

Kinderen die hulp hard nodig hebben krijgen dat met grote moeite. Follow the Money en Pointer deden beiden opnieuw onderzoek naar de jeugdzorg, die sinds 2015 onder de gemeenten valt. Waar blijven al die miljarden? En hoe zit het met die paarse krokodil?
Media 21-09-2021

Geen oplossing dubbel eigen risico ggz

Het kabinet ziet geen oplossing voor het probleem dat cliënten in de ggz vanaf 2022 jaarlijks hun eigen risico moeten aanspreken voor hun ggz-behandeling. D66 vroeg om om onderzoek naar mogelijke oplossingen. Deze motie is wel aangenomen.
Media 16-09-2021

NZa publiceert tarievenzoeker zorgprestatiemodel GGZ/FZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een speciale tarievenzoeker gepubliceerd waarin alle tarieven staan die vanaf 1 januari 2022 in de ggz en fz gelden. Zo kunt u snel en gemakkelijk het juiste tarief bij een prestatie vinden. Naar de tarievenzoeker Nieuwsbrief Nederlandse Zorgautoriteit
Media 14-09-2021

Diepe schulden trigger voor angst en depressie

Moeilijk aflosbare schulden kunnen leiden tot depressie, angsten, alcoholproblemen en andere psychische aandoeningen, blijkt uit grootschalig bevolkingsonderzoek. Na drie jaar hebben mentaal gezonde mensen met moeilijk aflosbare schulden drie keer meer kans op psychische aandoeningen. Mensen die al een psychische aandoening hadden voordat de schulden ontstonden, herstellen slechter.
Media 13-09-2021

Rapportage wachttijden 2e kwartaal 2021

De kwartaalrapportages over de wachttijden in de ggz over het tweede kwartaal 2021 zijn beschikbaar. Het aantal verwijzingen naar de ggz neemt toe en ligt boven het niveau van voor de coronacrisis. Ook voor de corona-uitbraak was er in veel regio’s meer vraag naar ggz dan er aanbod is.
Media 13-09-2021

113 Zelfmoordpreventie start campagne ‘1K Z1E J3’

Met de landelijke publiekscampagne ‘1K Z1E J3’ wil 113 de omgeving van mensen met gedachten aan zelfdoding (stimu)leren om het moeilijke, maar belangrijke, gesprek over zelfdoding aan te gaan. Dat is nodig. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met suïcidale gedachten hier met niemand over heeft gepraat. Zelfdoding is dichtbij, praten is
Media 07-09-2021

Jongere krijgt vaker antidepressiva van huisarts

In de tweede lockdown hebben huisartsen vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Het aantal lag in vergelijking met 2019 (voor de coronacrisis) bijna 8 procent hoger. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg).
Media 06-09-2021

Financiële gevolgen Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

Vanaf 2022 moeten chronisch psychiatrische patiënten elk jaar hun eigen risico aanspreken voor hun behandeling. Dat komt door de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat. Het extra eigen risico moet betaald worden in de generalistische basis-ggz maar ook bij chronische zorg voor patiënten met een ernstige stoornis.
Media 31-08-2021

Terugluisteren: De Publieke Tribune over dwang in de psychiatrie

Jaarlijks worden duizenden mensen met psychiatrische problemen gedwongen opgenomen omdat ze een acuut gevaar voor zichzelf of anderen vormen. In Nederland zijn het er elk jaar meer, en in 2020 waren we koploper in Europa, met meer dan 30.000 opnames. Coen Verbraak in gesprek met onder meer ervaringsdeskundigen en psychiater Alan Ralston.
Media 30-08-2021

Waarom schaamte nuttig is (en complexer is dan schuldgevoel)

Blozen, handen voor het gezicht, jezelf dood wensen. Schaamte is een lelijke, maar nuttige emotie. Hoogleraar en psycholoog Aukje Nauta pleit ervoor schaamtegevoelens te laten zien. Want schaamte etaleren is volgens Nauta de belangrijkste stap naar een schaamtevrij bestaan.  'Schaamte verdwijnt door de onthulling ervan.'
Media 30-08-2021

Checklist om agressief gedrag in ggz te voorspellen

Psychiater Berry Pinterman bedacht checklist om agressief gedrag in ggz te voorspellen. Medewerkers van de crisisdienst vullen de checklist in voor ze naar de patiënt gaan. 'Er waren wel trainingen in omgaan met agressie, maar dan ben je al te laat. We moeten zien te voorkómen dat het zover komt.'
Media 30-08-2021

De eerste 1.000 dagen beïnvloeden het hele leven

Een slechte start in de eerste duizend dagen na de conceptie zet een kind een leven lang op achterstand. Veel risicofactoren gaan samen: roken, drinken, stress… Hoe kunnen omgevingsinvloeden zo’n levenslange impact hebben? NRC publiceerde er een groot artikel over. Meer weten over de de biologie van relaties?
Media 30-08-2021

Het Steunpunt Cornazorgen is er voor iedereen

Op het Steunpunt Coronazorgen staat actuele betrouwbare informatie en tips over het omgaan met zorgen en gevoelens tijdens de coronacrisis, maar ook ervaringsverhalen en doorverwijzingen naar meer hulp. Het steunpunt is er voor iedereen. Ook voor zorgprofessionals is er informatie om mentaal gezond te blijven tijdens de crisis. 
Media 30-08-2021

ZonMw biedt jonge onderzoekers kans op grensverleggend onderzoek in de ggz

Veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals voeren de komende jaren innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek uit. Van angstbehandeling bij LVB tot inzet van Virtual Reality bij stemmen horen, maar ook onderzoek waarin specifiek aandacht is voor sekse- en genderverschillen in de ggz. De projectleiders vertellen wat ze gaan onderzoeken en waarom. ZonMw biedt jonge
Media 26-08-2021

‘Er zijn nog 77 duizend wachtenden voor u’

Nog altijd moet 1 op de 3 ggz-patiënten te lang wachten op passende zorg. Waarom lukt het niet de ggz-wachtrij korter te maken? Waarom is dit probleem zo hardnekkig? Het probleem van de lange wachttijden heeft al lang de aandacht van de politiek, maar Den Haag vindt er maar geen oplossing voor. De Volkskrant publiceerde er een artikel over. 
Media 24-08-2021

Tekort aan gz-opleidingsplaatsen loopt op

De vraag vanuit de zorg naar meer gz-psychologen, en daarmee naar het aantal opleidingsplaatsen, neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal gefinancierde (beschikte) opleidingsplaatsen juist af. Hierdoor groeit het tekort aan gz-psychologen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Het grootste verschil tussen behoefte en verkregen plaatsen is er bij de verpleeghuiszorg.
« 1 2 3 4 5 ... » 2/19 (569)