NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 23-11-2021

Actiegroep zelfstandig gevestigde psychiaters

Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij stuurden een brandbrief naar Paul Blokhuis en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer. De actiegroep vraagt iedereen de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.
Media 22-11-2021

Antwoorden Kamervragen over behandelarentekort ggz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaf antwoord op vragen over het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Media 22-11-2021

Stijgende kosten voor personeel en zorg drukken resultaten GGZ

De nettowinst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is in coronajaar 2020 met 27 procent gedaald naar 95 miljoen euro, melden inkooporganisatie Intrakoop en accountantsbureau Verstegen maandag. Uit een analyse van jaarverslagen blijkt dat er in de ggz minder cliënten werden behandeld en er tegelijk meer werd uitgegeven aan personeel en zorgkosten.
Media 18-11-2021

Kijktip documentaire 'Jason'

Op zondag 21 november zendt de VPRO het laatste deel van een schokkende documentaireserie over de jeugdzorg uit. De film van documentairemaker Maasja Ooms volgt Jason, een 22-jarige student, terwijl hij intensieve traumatherapie ondergaat en toont de ingrijpende gevolgen van zijn traumatische jeugd.
Media 15-11-2021

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Op 10 november verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen. Hierin leest u onder meer een verslag van de veldpartijenbijeenkomst, informatie over het project toewijzingscriteria en een bericht over het toewijzingsprotocol 2023.
Media 15-11-2021

Ict zorgprestatiemodel ggz niet gereed

De nieuwe bekostiging in de ggz, het zorgprestatiemodel, is nog niet af. Het bekostigingssysteem treedt desalniettemin per 1 januari in werking. Dat meldde demissionair staatssecretaris Blokhuis dinsdagavond aan de Tweede Kamer.
Media 11-11-2021

Tweede Kamer in debat met Blokhuis over ggz

Op dinsdag 9 november behandelde de Vaste Kamercommissie voor VWS in een Commissiedebat de onderwerpen ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Woordvoerders van de fracties gingen in debat met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis over deze brede onderwerpen.
Media 04-11-2021

Nieuwe hulpmiddelen voor zorg en omgang kinderen met ADHD

In de zorgstandaard ADHD staat omschreven wat de beste behandelopties zijn per leeftijdscategorie en in welke volgorde die worden ingezet. Op basis van de zorgstandaard zijn hulpmiddelen ontwikkeld die professionals ondersteunen bij het geven van voorlichting over de omgang met en zorg voor kinderen met ADHD.
Media 25-10-2021

Vonnis Wlz-inkoop

De rechtbank in Den Haag heeft in een kort geding besloten dat de onderbouwing van de tarieven in de Wlz voor het jaar 2022 voldoen. De Nederlandse ggz had die onderbouwing aangevochten. De rechtbank oordeelt dat de vernieuwde, getrapte inkoopsystematiek rechtmatig is en voldoet aan alle wettelijke plichten. 
Media 25-10-2021

Kijktip: documentaire 'Lola'

Gabriëlle maakte veel traumatische gebeurtenissen mee. Hierdoor heeft ze voor de rest van haar leven Complex Post Traumatische Stress Stoornis. De docu 'Lola' legt op intieme wijze vast hoe zij haar leven op geheel eigen wijze vormgeeft. 
Media 14-10-2021

NVvP: verplichte anticonceptie soms acceptabel en terecht

Minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt dat met een zorgmachtiging mogelijk. De NVvP vindt dat verplichte anticonceptie in ernstige gevallen tijdens gedwongen behandeling en met uiterst zorgvuldige afweging acceptabel en terecht kan zijn.
Media 14-10-2021

Extra budget gaat niet alleen naar jeugdzorg

Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere dingen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle 352 gemeenten, waarvan ruim de helft heeft gereageerd. Het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten die de afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.
Media 14-10-2021

GGZ Dataportaal aangepast aan zorgprestatiemodel

De invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022 heeft veel impact op zorgaanbieders in de ggz. De nieuwe manier van registeren biedt organisaties echter ook de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en informatie om van te leren. GGZ Dataportaal, het platform voor datagedreven leren in de ggz, wordt aangepast aan de mogelijkheden die het zorgprestatiemodel biedt.
Media 14-10-2021

Kijktip: Brainwash Talks met Floortje Schepers

"Als psychiater zie ik mensen die ervaren dat het leven langzaam niet meer voelt als voorheen. Hun leven is dreigender, uitzichtlozer of chaotischer dan daarvoor." In Brainwash Talks is het woord aan psychiater Floortje Schepers. De mens is veel te ingewikkeld om in labels en modellen te vatten. En het is tijd is dat we die complexiteit durven te omarmen.
Media 14-10-2021

Praktijkondersteuner huisarts GGZ: wat goed gaat en wat beter kan

Er is veel variatie in hoe functie praktijkondersteuner huisarts GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ. POH’s-GGZ zelf, huisartsen en andere betrokkenen zien de functie POH-GGZ als een aanwinst voor de huisartsenpraktijk. Wel zijn er aandachtspunten voor het optimaliseren
Media 12-10-2021

Verbeterde toolkit suïcidaliteit voor ggz-professionals

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor ggz-professionals. Deze toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het snel herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. Bovendien draagt de toolkit bij aan betere communicatie tussen zorgverleners.
Media 11-10-2021

Jongeren missen actie van het kabinet

Bijna de helft van de jongeren heeft het gevoel dat er sinds de coronapandemie in Nederland meer aandacht is voor de mentale gezondheid van hun generatie. Tegelijk vinden ze dat het kabinet daar te weinig mee doet. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar oud.
Media 11-10-2021

Een op de zeven jongeren heeft mentale problemen

Een op de zeven jongeren heeft mentale problemen. Wereldwijd heeft een op de zeven jongeren psychische problemen, zo blijkt uit het grootschalige UNICEF-onderzoek ‘On my mind’. Mentaal welzijn is geen luxe, maar een essentiële factor om gezond op te groeien.
Media 11-10-2021

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Een multidisciplinaire werkgroep van patiënten, naasten en professionals gaat aan de slag met de herziening van de kwaliteitsstandaard eHealth. Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Ggz-professionals kunnen nu de enquête invullen en hun praktijkervaring delen.
Media 07-10-2021

Oplossing opleidingsplekken gz-psychologen

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer heeft een aantal partijen een budgetneutrale oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor gz-psychologen. De organisaties benadrukken opnieuw de grote tekorten aan goed gekwalificeerde behandelaars.
Media 07-10-2021

Gesprek over MDMA voor behandeling PTSS bij jongeren

Praten na een traumatische gebeurtenis is moeilijk. Voor volwassenen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) kan de synthetische drug MDMA helpen. In De Nieuws BV praten orthopedagoog Levi van Dam en jeugdpsychiater Ramon Lindauer over de mogelijkheden om ook jongeren te behandelen met MDMA.
1 2 3 4 5 ... » 1/19 (569)