NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-01-2020

Uitspraak van de maand januari

Uitspraak van de maand januari

In de Volkskrant stond deze week een groot artikel over een zaak tegen een psychotherapeut. Klaagster Hilly, zoals ze in de Volkskrant heet, is 20 jaar onder behandeling geweest van verweerder. Zij verwijt verweerder onder andere een onjuiste behandeling, schending van het beroepsgeheim, slechte dossiervoering en grensoverschrijdend gedrag.
Maatregel: doorhaling inschrijving register /verbod tot herinschrijving in het BIG-register.
Datum uitspraak: 07-11-2019, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam.
Lees hier de uitspraak

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.