NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Herregistratie: ik heb een periode niet gewerkt, voldoe ik nu wel aan de werkervaringseis?

Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Als u langer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt, dan tellen de gewerkte uren voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of buitengewoon verlof tellen niet mee (zwangerschaps- en bevallingsverlof wel).

Lees meer in het dossier herregistratie