NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Herregistratie: Moet ik bij aanvragen bewijsstukken bijvoegen?

Uitgangspunt bij de beoordeling van de werkervaring is de opgave van de beroepsbeoefenaar.
Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. U hoeft dus niet standaard bewijsstukken mee te sturen. Een uitzondering vormt werkervaring in het buitenland. Hiervan moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

Als u in de steekproef zit, dan ontvangt u bericht waarin u wordt gevraagd bewijsstukken op te sturen. Bij dit bericht is een toelichting bijgevoegd waarin beschreven wordt welke bewijsstukken u kunt aanleveren ter onderbouwing van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart.

Lees meer in ons dossier herregistratie