NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-06-2024

Overgangsregeling gz-psycholoog-generalist

Overgangsregeling gz-psycholoog-generalist

Bij de openbare internetconsultatie van het ministerie van VWS, waarbij iedereen kon reageren op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG in het kader van de nieuwe beroepenstructuur, zagen we dat in meerdere reacties aannames werden gedaan over de toekomstige overgangsregeling voor het nieuwe basisberoep gz-psycholoog-generalist. NVP en NIP vinden het belangrijk transparant te zijn naar onze leden over onze opvattingen.

De overgangsregeling is onderdeel van de Algemene Maatregel van Bestuur, over de inhoud daarvan beslist VWS. De concept-AMvB volgt in een later stadium, namelijk als het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.

NVP en NIP hebben voorgesteld dat psychotherapeuten die géén registratie hebben als gz-psycholoog, en zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de NVP en voldoen aan de eisen voor diagnostiek in dit Kwaliteitsregister, zonder aanvullende eisen moet kunnen instromen in het basisberoep. Hetzelfde geldt voor de groep kinder- en jeugdpsycholoog.

In het conceptwetsvoorstel is een overgangstermijn opgenomen van vijf jaar voor de bepalingen die gaan over de psychotherapeut. Dit betekent dat psychotherapeuten geregistreerd kunnen blijven in het artikel 3 BIG-register totdat het basisberoep definitief wordt opgeheven, in ieder geval niet eerder dan 1 januari 2031.

Uiteindelijk is het aan VWS om over de inhoud van de AMvB en daarmee ook over de overgangsregeling te beslissen. Het zal nog geruime tijd duren voordat hierover duidelijkheid komt, eerst moet het wetsvoorstel worden afgerond. 

 

De NVP en het NIP werken samen aan een eenvoudige en transparante structuur van de beroepen en de kwaliteitsbewaking in de psychologische zorg binnen het programma Beroepenstructuur psychologische zorg