NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-10-2023

Income inequalities beyond access to mental health care: a Dutch nationwide record-linkage cohort study

Francisca Vargas Lopes en collega's onderzochten inkomensverschillen in vier fasen van het behandeltraject voor ggz. 

Het onderzoek laat zien dat volwassen patiënten met een lager inkomen ernstiger ziek zijn op het moment dat zij hun behandeling starten dan patiënten met een hoger inkomen. Patiënten met een laag inkomen gaan er vaak het minst op vooruit tijdens hun eerste behandeling. Dit geldt ook als mensen met verschillende inkomens maar met dezelfde demografische kenmerken, diagnose, ziekte-ernst en behandelminuten met elkaar vergeleken worden. 

Het onderzoek wijst uit dat patiënten met een laag inkomen de meeste behandelminuten ontvangen maar dit komt doordat zij ernstiger ziek zijn. Namelijk, wanneer patiënten met verschillende inkomens maar met dezelfde diagnose en ziekte-ernst worden vergeleken, dan blijkt dat patiënten met een laag inkomen juist de minste behandelminuten ontvangen vergeleken met hogere inkomensgroepen.

Patiënten met een laag inkomen ontvangen na de eerste behandelingsperiode het vaakst een vervolgbehandeling.

Gegevens
Voor dit artikel werden gegevens geanalyseerd over alle 951,530 eerste behandelingen (DBC's) in de specialistische ggz in Nederland tussen 2011 en 2016 die gefinancierd werden vanuit de Zorgverzekeringswet. Patiënten konden worden toegewezen aan een inkomensgroep omdat de behandelinformatie, verzameld door Vektis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), van iedere patiënt verbonden kon worden aan inkomensinformatie van de Belastingdienst, het UWV en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) op de beveiligde servers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden vijf even grote inkomensgroepen gecreeërd op basis van de nationale inkomensverdeling van alle inwoners van Nederland.