NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

02-02-2023

Rapport Trimbos instituut ‘Ggz uit de knel’

De mentale gezondheid staat onder druk en de vraag naar ggz groeit. Nu al wachten 80.000 mensen op hulp en het capaciteitstekort is structureel. Het moet dus echt anders. Het Trimbos-instituut heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de uitdagingen in de ggz en is in gesprek gegaan met ruim veertig stakeholders waaronder professionals, bestuurders, wetenschappers, vertegenwoordigers van het ervaringsperspectief en zorgverzekeraars.

Het rapport ‘Ggz uit de knel’ is vandaag gepubliceerd en eerder deze week aan minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport van het ministerie van VWS overhandigd.

Zes bouwstenen
Tijdens het onderzoek zijn veelbelovende experimenten en praktijkvoorbeelden geanalyseerd op onderbouwing en effecten. Dat heeft geleid tot zes bouwstenen voor een breder perspectief op mentale gezondheid en psychisch lijden. Een historische reflectie maakt inzichtelijk hoe we kunnen en moeten leren van eerdere hervormingspogingen.

Transformatie ggz
De uitkomsten van het onderzoek geven duidelijk aan dat een transformatie van de ggz nodig is. Van repareren en behandelen achteraf, naar preventie en voorkomen van problemen en versterken van de mentale gezondheid in de samenleving.

De onderzoekers hebben in het rapport ‘Ggz uit de knel’ de bouwstenen uitgewerkt vanuit pilots en experimenten die perspectief bieden en een bijdrage kunnen leveren aan een hervorming van en beweging in de ggz.

Meer weten?