NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-12-2022

At mission's end: The long-term impact of deployment on mental health

Een militaire uitzending heeft voor een groep veteranen ook tien jaar later nog impact op hun dagelijks leven. Onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Sanne van der Wal, ontdekte dit tijdens haar promotieonderzoek. Ze verdiepte zich in de langetermijneffecten van een militaire uitzending in Afghanistan op de mentale gezondheid van veteranen.

Samenvatting

In dit proefschrift worden de resultaten besproken van het PRISMO-onderzoek waarin een groep van duizend Afghanistan-veteranen tot tien jaar na hun uitzending is gevolgd. Hoewel het grote merendeel van de veteranen geen psychische klachten ontwikkelt na uitzending, laat dit onderzoek zien dat op tien jaar na uitzending nog zo’n 8% van deze groep veteranen kampt met ernstige symptomen van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Ook agorafobie-, angst-, depressie- en hostiliteitsklachten komen na tien jaar nog vaker voor dan voor uitzending. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat er tussen veteranen veel verschil bestaat in de ontwikkeling en het beloop van PTSS-symptomen. De groep veteranen (7%) waarbij PTSS-symptomen pas tussen twee en vijf jaar na uitzending ontwikkelen en waarbij de klachten niet verminderen over de tijd is hierbij het meest opvallend en verdient onze aandacht.

De resultaten uit dit proefschrift laten ook zien dat verschillende psychologische factoren, zoals ervaren sociale steun, en biologische factoren, zoals DNA-methylering, geassocieerd zijn met de ontwikkeling van PTSS of andere psychische klachten na uitzending. Het combineren van al deze factoren in een predictiemodel voor PTSS-symptomen leidt op dit moment nog niet tot een bruikbaar screeningsinstrument dat vóór uitzending ingezet kan worden. Wel biedt het belangrijke aanknopingspunten voor de identificatie van risicofactoren voor PTSS en de ontwikkeling van interventieprogramma’s om klachten te voorkomen of verminderen.