NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-11-2022

Vergeet uw herregistratie in het BIG-register Psychotherapeut niet!

Ongeveer 4.000 van de nu 5.650 psychotherapeuten hebben in de afgelopen jaren gebruikgemaakt van de opschorting van de herregistratie in verband met de coronaperiode. Hoort u hier ook bij? Dan heeft u tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om te herregistreren in het BIG-register Psychotherapeut.

Indien u bij een uiterste herregistratiedatum (UHD) van 31 december 2021 niet tijdig uw BIG-registratie verlengd wordt u per 1 januari 2023 uitgeschreven.

Ben u ook klinisch psycholoog of psychiater?
De herregistratie in het BIG-register Psychotherapeut geldt óók voor psychotherapeuten die ook een artikel 14 BIG-registratie als klinisch psycholoog of psychiater hebben. De herregistratie voor dit basisberoep is niet automatisch geregeld, het is namelijk een ander BIG-beroep dan waarvoor uw artikel 14 BIG-specialisatie geldt.


Correspondentie BIG- register
Het CIBG/BIG- register heeft in mei de officiële oproepbrieven verstuurd en in september nogmaals een rappel. U kunt de correspondentie terugzien in Mijn BIG-register (inloggen via DigiD). Neem in geval van twijfel contact op met het BIG-register.

Termijnen
Voor de herregistratie kunt u kiezen uit twee werkervaringstermijnen, namelijk 5 jaar voorafgaand aan de nieuwe uiterste herregistratie datum (31-12-2022) of de 5 jaar na uw laatste herregistratiedatum. In beide gevallen geldt een nieuwe termijn die loopt tot 5 jaar na aanvraag herregistratie.

Voor vrijgevestigden is het doorgaans aan te bevelen uit te gaan van de eerste termijn omdat voor die jaren voor de cliëntcontacttijd kan worden uitgegaan van tijd zoals vermeld in de DBC’s.

Berekening indirecte cliëntcontacttijd in 2022
Bent u vrijgevestigd en heeft u zich nog niet geherregistreerd omdat u uit wilt gaan van de periode t/m heden en u in afwachting was van het beleid van het CIBG wat betreft de indirecte tijd onder het ZPM? Dan adviseren wij u om uw herregistratie nu in orde te maken.

Het CIBG heeft aangegeven (voor het moment nog) niet te gaan werken met een vaste opslag voor de indirecte tijd voor 2022 en adviseert vrijgevestigde hulpverleners die de indirecte tijd in 2022 willen opgegeven bij hun herregistratie uit te gaan van de berekening van de indirecte tijd van de NZa.

Wanneer u gevraagd wordt om bewijsstukken aan te leveren, zal het CIBG naar deze berekening kijken. Bij de herregistratie van de specialisten kijkt de CRT (van de FGzPt) ook naar deze berekening.

Vrijgevestigden mogen naast de clientcontacturen (directe en indirecte tijd behandeltijd, intercollegiaal overleg/intervisie, en het geven van leertherapie of supervisie) ook bepaalde percentages rekenen voor bedrijfsvoering, ziekte, verlof/vakantie en scholing. Zie hiervoor de Rekenhulp en hoofdstuk 4 van het Beoordelingskader Psychotherapeut.
Uren als docent mogen uitsluitend worden meegerekend voor modulen in de opleiding tot Psychotherapeut, aangeboden door de opleidingsinstellingen.


Advies nodig?
Als u twijfelt of iets mag meetellen, dan gerust contact op met de NVP


Bent u arts?
Ook psychotherapeuten die tevens arts zijn en voor het eerst herregistreren in het BIG-register Arts adviseren we contact op te nemen met de NVP voor nadere informatie.
 

Meer lezen