NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-11-2022

Beeldverhalen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent, of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Zo kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven.  Daarom zijn er nu beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma.

Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de jeugdhulp kunnen de beeldverhalen inzetten bij een vermoeden van psychische problemen. Deze animaties sluiten aan bij de leefwereld van de doelgroep, doordat de beelden van de omgeving of de personages herkenbare elementen bevatten. De hoofdpersoon van ieder beeldverhaal leert van iets wat hij gaandeweg meemaakt

Van de beeldverhalen zijn inmiddels ook animaties verschenen, in vier talen: Nederlands, Arabisch, Pools en Tigrinya. Zo kunnen laaggeletterde ouders en jongeren de beeldverhalen ook beluisteren. De beeldverhalen over depressie en trauma zijn ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch.

Beeldverhalen over veelvoorkomende psychische problemen – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (kenniscentrum-kjp.nl)