NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-11-2022

Essay Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie

In het Tijdschrift voor Kinder-& Jeugdpsychotherapie verscheen een essay van Flip Jan van Oenen over de stand van psychotherapie.

'Bij een vijftigjarig jubileum past een terugblik. Het is ook een moment om de balans op te maken: hoe het staat het vakgebied ervoor na een ontwikkeling van vijf decennia?' zo begint het artikel.

Van Oenen schetst verschuivingen die zijns inziens de afgelopen vijftig jaar hebben plaatsgevonden en vat samen wat wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd met betrekking tot kennis over effect en werking van psychotherapie.