NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-11-2022

Uitspraak van de maand november 2022 over zorgplicht

Deze maand gaat de uitspraak over een psychotherapeut die een waarschuwing kreeg wegens het tekortschieten in zorgplicht. 

De cliënte is van februari 2019 tot medio 2021 in behandeling bij een kleine instelling. Haar eerste behandelaar is een psycholoog, onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar. Als Toen de psycholoog stopt bij de instelling wordt de behandeling overgenomen door de regiebehandelaar. Als ook deze stopt met zijn dienstverband bij de instelling wordt de behandeling overgedragen aan de psychotherapeut, die eigenaar is van de zorginstelling. Deze psychotherapeut wordt door cliënte aangeklaagd.

In een tussentijdse rapportage van 12 december 2020 is opgenomen dat de behandelduur van klaagster wordt geschat op 75 sessies gedurende de periode van een jaar. Maar er is maar één gesprek met de psychotherapeut die de behandeling heeft overgenomen. Tijdens dit gesprek zegt de psychotherapeut dat zij een nieuwe regiebehandelaar zal regelen, maar dat doet zij niet.

Pas als de cliënte huilend en in paniek naar de zorginstelling belt met de melding dat zij met automutilatie- en  zelfmoordneigingen kampt, wordt zij aan een nieuwe regiebehandelaar gekoppeld. Steeds wordt er gezegd dat er geen hulp is en dat de wachttijd vier maanden kan zijn. Bijna vijf maanden later gaat de cliënte weg bij de instelling. 

Na het gesprek met de aangeklaagde psychotherapeute is er geen nieuwe behandelaar gezien en geen behandeling geweest.

De klacht
De klacht bestaat uit drie klachtonderdelen: zelfmoordneigingen versterkt, zorgplicht verzuimd en onterechte kosten in rekening gebracht

De uitspraak
De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit betreft de schending van de zorgplicht. De psychotherapeut had de cliënte (beter) moeten informeren over het uitblijven van nieuwe behandeling door personeelsgebrek.

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.