NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-11-2022

Afschaffing tweejaarseis herregistratie

Het ministerie van VWS heeft besloten om de tweejaars-werkonderbrekingeis bij herregistratie af te schaffen. Het officiële besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Dankzij succesvolle lobby vervalt deze tweejaars-werkonderbrekingseis vanaf 1 januari 2023.

De tweejaarseis houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Deze eis pakte in de praktijk hard uit voor langdurig zieke zorgverleners, vooral ook in de coronaperiode.

Lobby NVP
Afgelopen jaren hebben het HABZ (Actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte) en de KNMG samen met beroepsverenigingen waaronder de NVP hard gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen.