NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-09-2022

IZA getekend, maar zonder huisartsen en MIND

Vrijdag 16 september is het Integraal Zorgakkoord ondanks kritiek van diverse partijen getekend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.

Onder de ondertekenaars van het akkoord zijn de organisatie voor wijk- en verpleegzorg, de zorgverzekeraars, GGZ, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Ziekenhuizen.

Belangenorganisatie voor cliënten in de ggz MIND, die ook bij de onderhandelingen was betrokken, heeft het akkoord niet getekend. De Landelijke Huisartsen Vereniging wees het zorgakkoord af na een peiling onder 3000 aangesloten huisartsen. Op belangrijke onderdelen gaven zij het zorgakkoord een onvoldoende.

Meer lezen