NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-08-2022

Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd

Organisaties in de jeugdketen blijken veel bezig te zijn met het thema suïcidaliteit. Wat doe je bij chronische suïcidaliteit bij jongeren? Hoe voer je suïcidepreventie uit bij jongeren met een LVB? In het project ‘ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’, een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, wordt gewerkt aan concrete handvatten over deze thema’s en suïcidepreventie in het algemeen.  

Het is belangrijk is om van elkaar te leren en samen tot landelijke aanbevelingen te komen. Heb je gedachten over suïcidaliteit bij jongeren die je met de projectgroep wil delen? Wil je op de hoogte blijven? Of misschien wel meelezen met één van de handreikingen?

Stuur dan een e-mail naar Ruthie Werner (r.werner@113.nl).