NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-06-2022

Vervolgfase APV van start

VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. De tweede fase van APV richt zich op de uitwerking van de adviezen uit de eerste fase.

We starten met de inrichting van een efficiënte en effectieve programmaorganisatie die aansluit bij de doelen van het vervolg van APV. We gaan onder meer een stuurgroep en projectgroepen vormen. De komende maanden wordt de samenstelling daarvan en de gewenste afvaardiging vanuit de betrokken veldpartijen nader bepaald. Ook gaat de Opleidingsraad, als opdrachtgever van Programma APV, aan de slag met de formulering van de opdrachten aan de stuurgroep en projectgroepen.

Wat houdt het vervolg van APV in?

De onderwerpen waarmee de projectgroepen zich gaan bezighouden zijn onder andere:

  • ontwikkeling van een implementatieplan voor de directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog;
  • doorontwikkeling en inrichting van (regionale) samenwerkingsverbanden voor het opleiden van BIG-psychologen;
  • ontwikkeling van toekomstbestendige didactische instrumenten en herziening van de opleidingsplannen.

De tweede fase van APV richt zich op de uitwerking van de adviezen uit de eerste fase: er wordt preciezer in kaart gebracht hoe veranderingen tot stand kunnen komen, welke randvoorwaarden er zijn en wie in de implementatie welke rol zou kunnen hebben. De uiteindelijke implementatie van de adviezen is aan het veld zelf.

Waar streven we samen naar?

Met Programma APV streven we ernaar dat de doorlopende leerlijn van de universiteit tot en met de specialistische BIG-opleidingen zo effectief en doelmatig mogelijk wordt gerealiseerd en geborgd. Zodat BIG-psychologen kunnen voldoen aan de zorgvraag, vanuit het adagium ‘een leven lang bekwaam’.

Op de hoogte blijven van APV?

Op deze website staat het laatste nieuws over het programma. Hier staan ook de adviezen die in fase 1 zijn ontwikkeld door ruim negentig experts uit het veld en afgevaardigden van stakeholders