NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-06-2022

Subsidie VWS toegekend: programma Beroepenstructuur op stoom

Subsidie VWS toegekend: programma Beroepenstructuur op stoom

Op 16 juni maakte VWS bekend dat het de subsidie toekent aan het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. Voor een deel van het programma had ZonMw al eerder subsidie toegekend. Dit betekent dat het programma nu op volle stoom van start kan. De samenwerkende beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP voeren de regie over het programma en leveren zelf ook een substantiële financiële bijdrage.

Waarom een vernieuwde beroepenstructuur?

NIP, NVGzP en NVP werken samen aan een eenvoudige en transparante structuur van de beroepen en de kwaliteitsbewaking in de psychologische zorg. Het aantal verschillende titels en kwaliteitsregisters is groot en er is veel overlap. Deze vernieuwde structuur legt een solide basis voor betere (door)verwijzing van cliënten en betere kwaliteit van zorg.

Hoe wordt dit gerealiseerd?

De vernieuwde beroepenstructuur wordt bereikt door beroepen te herordenen en deskundigheden beter inzichtelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd in 3 projecten:    

  1. Vorming van één breed basisberoep: de gz-psycholoog generalist. De gz-psycholoog en K&J-psycholoog NIP worden hierbij samengevoegd.
  2. Vorming van een nieuw specialisme: klinisch psycholoog – psychotherapeut (KP-PT) In dit specialisme KP-PT gaan het huidige specialisme van klinisch psycholoog en het basisberoep psychotherapeut samen.
  3. Instellen van één landelijk openbaar kwaliteitsregister voor aandachtsgebieden en methodische of doelgroep gebonden expertise van BIG-geregistreerde psychologen.

Waar staan we nu?
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het inrichten van de programmastructuur. Nu we geleidelijk verder gaan met de uitvoering, geven wij periodiek updates over belangrijke mijlpalen. Houd dus onze websites en nieuwsbrieven in de gaten!

Meer weten over de toekomstige beroepenstructuur?