NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

02-06-2022

Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy

Voor zijn promotieonderzoek analyseerde Richard Vuijk de rol van persoonlijkheid(stoornissen) bij volwassenen met autisme en de effectiviteit van therapie. Vuijk vindt het belangrijk aandacht te hebben voor factoren als karakter en temperament en de therapie hierop af te stemmen. 

Richard Vuijk onderzocht onder andere de toepasbaarheid van het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen en de werkzaamheid van schematherapie voor deze groep cliënten.