NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-05-2022

Kinder- en jeugdpsycholoog niet in Wet BIG

Het beroep van kinder- en jeugdpsycholoog wordt niet opgenomen in de Wet BIG. Dat heeft minister Kuipers van VWS besloten op advies van het Zorginstituut. Daarmee gaat hij niet in op het verzoek dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in 2015 deed. Kuipers vind het beroep onvoldoende onderscheidend.

Begin 2020 heeft de minister het Zorginstituut Nederland (ZIN) gevraagd advies uit te brengen over de aanvraag van het NIP. Het ZIN adviseerde eind 2021 de minister van VWS om de Kinder – en Jeugdpsychologen NIP niet als zelfstandig beroep op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG en de minister heeft nu laten weten dat advies over te nemen.

Beroepenstructuur
In een brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer heeft de minister laten weten dat de voormalig staatsecretaris van VWS de plannen voor de vernieuwde Beroepenstructuur voor de psychologische zorg van harte ondersteunde. Ook geeft de minister in deze brief aan dat hij zelf voornemens is om de Tweede Kamer deze zomer te informeren over het in te zetten traject naar aanleiding van het advies over de beroepenstructuur.