NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-05-2022

Pas uw kwaliteitsstatuut aan vóór 1 juli 2022

Elke BIG-geregistreerde regiebehandelaar in de ggz is verplicht om een geldig kwaliteitsstatuut te hebben. Voor 1 juli 2022 moeten alle zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut invullen of aanpassen naar versie 3.0.

 Per 15-12-2020 is het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. 

Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig. Vanaf die datum mag u zonder goedgekeurd kwaliteitsstatuut versie 3.0 geen zorg meer leveren in de Zvw. U mag dan ook geen declaraties meer indienen bij zorgverzekeraars of patiënten.

Uw kwaliteitsstatuut is dus wel geldig tot en met 31 december 2022, maar wij adviseren u om uw om uw kwaliteitsstatuut voor 1 juli 2022 aan te passen!

Meer informatie 

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik mijn kwaliteitsstatuut wijzigen?
  -Log in op https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login
  -Klik op statuut invullen/wijzigen bovenin het scherm;
  -Klik onderaan op de oranje knop ‘Ga verder met invullen kwaliteitsstatuut’;
  -Vul de velden in en dien het statuut in;
  -Na 24 uur krijgt u bericht over de uitslag van de toetsing.
   
 • Wat is de versie van mijn kwaliteitsstatuut?
  Om te zien welke versie uw kwaliteitsstatuut heeft, logt u in op de pagina ‘statuut inzien’. In de tabel in de kolom ‘format type’ ziet u in de bovenste regel het meest recente format van uw kwaliteitsstatuut. Als hier een ‘C’ staat, dan heeft u het kwaliteitsstatuut in het format van het LKS 3.0. Format A en B staan voor eerdere versies. Om uw kwaliteitsstatuut om te zetten naar format C kiest u ‘statuut invullen/aanpassen’ om het opnieuw te laten toetsen.
   
 • Wat is er gewijzigd in het LKS?
  -Er is onderscheid gemaakt tussen vier categorieën (categorie A t/m D), afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de complexiteit van het zorgaanbod. 
  In de praktijk is het lastig de categorieën af te bakenen. De betrokken partijen werken aan een verduidelijking.
  -Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. Deze twee rollen kunnen door dezelfde regiebehandelaar worden uitgevoerd. Zeker in een vrijgevestigde praktijk zal dit zo zijn.
  -De indicerend en coördinerend regiebehandelaar moet deelnemen aan een (multidisciplinair) lerend netwerk. Het professioneel netwerk is het netwerk met andere zorgaanbieders in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld de samenwerking met een huisarts, ggz-instellingen, veiligheidshuizen e.d.) Het lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, gericht op reflectie op het professioneel handelen van de deelnemers. In het LKS wordt het deelnemen aan een lerend netwerk verplicht gesteld voor regiebehandelaren. 

 • Wie mag wanneer regiebehandelaar zijn?
  In het LKS worden de categorieën A t/m D gekoppeld aan de benodigde vooropleiding, BIG-registratie en competenties van de coördinerend en indicerend regiebehandelaren (zie pagina 19 van het LKS). Daarnaast hanteert het zorgprestatiemodel in 2022 de veldafspraak tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap. Deze veldafspraak regelt welke regiebehandelaren in het zorgprestatiemodel hun inzet vergoed krijgen door de zorgverzekeraars. In deze veldafspraak wordt geen onderscheid gemaakt in indicerend en coördinerend regiebehandelaar of de categorieën A-D. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische basis-ggz en specialistische ggz en vrije vestiging en ggz-instelling. 

  De psychotherapeut en klinisch psycholoog kunnen de rol van indicerend en coördinerend regiebehandelaar vervullen:
  -In vrije vestiging in de generalistische basis-ggz
  -In een instelling in de generalistische basis-ggz
  -In vrije vestiging in de gespecialiseerde ggz
  -In een instelling in de gespecialiseerde ggz

Hulp nodig?

 • Algemene vragen over de registratie van uw kwaliteitsstatuut: per mail (voorkeur) naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl, of telefonisch op tel. (088) 126 39 15, op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur