NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-04-2022

Tijdig voorbereiden van de BIG-herregistratie

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. Zorg dat u vóór de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet!

  • Herregistreren op basis van werkervaring

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Voor de psychotherapeut is dit, net als voor de gz-psycholoog, 3.120 uur per periode van 5 jaar.
Als u valt onder de categorie psychotherapeuten voor wie de herregistratietermijn eerder was uitgesteld, mag u over de termijn die geldt tot aan indienen van herregistratie (uiterlijk eind december 2022) zelf kiezen of de uren in de eerste 5 jaar worden geteld voor de herregistratie óf van de laatste 5 jaar. Het is dus niet zo dat u door uitstel UHD (uiterste herregistratie datum) over een langere termijn dan 5 jaar uren op mag bouwen

  • Herregistreren op basis van scholing

Voldoet u niet aan de werkervaringseis? Dan kunt u zich herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als psychotherapeut. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u vóór de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De toets en scholing in het kader van de herregistratie op basis van scholing voor het beroep psychotherapeut wordt verzorgd door de RINO Zuid.

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn.

Psychotherapeut én gz-psycholoog
Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

  • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
  • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

De RINO Zuid kan u hier nader over informeren.

Meer lezen