NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-03-2022

Herregistratieplicht hervat

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten.

Dit betekent dat BIG-professionals met een artikel 3 registratie voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk 31 december 2022 moeten herregistreren. 

U mag zelf kiezen of u van de langere termijn de uren van de eerste 5 jaar laat tellen voor de herregistratie, óf van de laatste 5 jaar. Het is dus niet zo dat u door het uitstel van de UHD (uiterste herregistratie datum) over een langere periode van 5 jaar uren op mag bouwen.

U kunt zich als psychotherapeut herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 3.120 uur als psychotherapeut hebben gewerkt. De werkzaamheden moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Indien u voldoet aan de werkervaringseis gelden in het kader van de herregistratie geen wettelijke vereisten voor deskundigheidsbevordering.

Haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Meer lezen