NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-03-2022

De 'tweejaarsregel' bij herregistratie in het BIG-register vervalt

Professionals met een artikel 3 -beroep die twee jaar niet hebben gewerkt, mogen op dit moment de gewerkte uren voorafgaand aan die werkonderbreking niet meetellen om te voldoen aan de eisen voor herregistratie in het BIG-register. Dankzij succesvolle lobby vervalt deze tweejaarswerkonderbrekingseis vanaf 1 januari 2023.

Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge kondigde eind vorig jaar al aan dat hij deze eis geheel of gedeeltelijk uit de wet wilde halen, omdat de eis soms ‘onevenredig hard uitpakt’, zoals bij BIG-professionals die langdurig ziek zijn. 

Voorbereidingen
Op 14 februari 2022 heeft minister van VWS, Kuipers, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij laat weten dat hij is gestart met het voorbereiden van een ontwerpbesluit ter wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG.

Kuipers wil de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel te schrappen. Het streven is om het wijzigingsbesluit in het najaar van 2022 te publiceren, zodat de wijziging met ingang van 1 januari 2023 in werking kan treden.

Lobby NVP
Afgelopen jaren hebben het HABZ (Actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte) en de KNMG samen met beroepsverenigingen waaronder de NVP hard gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen.