NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-02-2022

NVP publiceert factsheet Cognitieve gedragstherapie

De vierde wetenschappelijke factsheet over psychotherapie is verschenen. De factsheet geeft een omschrijving van cognitieve gedragstherapieën. Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Deze factsheet is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

Factsheets

De factsheet maakt onderdeel uit van de NVP-serie  wetenschappelijke factsheets over psychotherapie. De factsheets staan onder redactie van de NVP- wetenschapsraad.

Tot nu toe zijn verschenen  

In de planning staan nog de factsheets

• Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie
• Universele psychotherapiefactoren (‘Common factors’)
• Klinische psychotherapie 

Deze factsheet geeft een omschrijving van cognitieve gedragstherapieën, en op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Hierbij is cognitieve gedragstherapie (CGT) breed opgevat, namelijk benaderingswijzen gebaseerd op de leertheorie en op cognitieve (gedrags) theorieën. In deze factheet komen de zogenoemde derde generatie CGT en positieve CGT niet expliciet aan bod. De focus ligt op de werkzaamheid van CGT bij een aantal specifieke psychische stoornissen bij volwassenen. Deze factsheet geeft antwoord op de vraag welke van de cognitieve gedragstherapieën bij deze psychische stoornissen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen.
Dit document is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

Deze factsheet geeft een omschrijving van groepspsychotherapie. Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke van de groepspsychotherapieën voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. En of deze interventies effectiever of goedkoper zijn dan individuele behandeling of ongeveer even effectief en/of even duur. 
Dit document is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met Willem de Haas, namens de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie.

Deze factsheet geeft een omschrijving van psychodynamische psychotherapieën. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke psychodynamische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. De werkzaamheid van psychodynamische behandelingen is recent ook met feiten en cijfers onderbouwd in een overzichtsartikel.
Dit document is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Deze factsheet geeft een omschrijving van systeemtherapie, een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij specifieke (DSM- geclassificeerde) psychische stoornissen en bij andere problematiek die vaak gepaard gaat met psychische problemen, zoals relatieproblemen. Het geeft antwoord op de vraag welke systemische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. Ook biedt het een overzicht van gezinsbehandelingen die zijn opgenomen in de database van erkende effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Deze factsheet is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie therapie.