NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-01-2022

Aanpassen van uw kwaliteitsstatuut aan versie 3.0

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS 3.0). Dat betekent dat zorgaanbieders voor 1 juli 2022 hun eigen kwaliteitsstatuut moeten aanpassen aan deze versie van het LKS. Alle zorgaanbieders hebben hierover bericht gekregen van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Heeft u al een kwaliteitsstatuut?

Kwaliteitstatuten die zijn gebaseerd op het format versie 1.0 of 2.0 moeten vóór 1 juli 2022 op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl worden aangepast naar format 3.0.

Dit nieuwe kwaliteitsstatuut wordt getoetst aan de criteria uit het LKS (zie de documenten format vrijgevestigden en format instellingen). Als dit kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, is declaratie van zorg op basis van dit statuut mogelijk (let op: ZPM hanteert de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaren, zie hieronder).Het is belangrijk om dit ruim vóór 1 juli te regelen aangezien de hele afhandeling lang kan duren.

Als u het kwaliteitsstatuut niet aanpast kan op basis van formats versie 1.0 of 2.0 uiterlijk tot en met 31 december 2022 zorg worden gedeclareerd. Daarna niet meer.

Dus als u in 2023 nog zorg gedeclareerd wilt krijgen, begin dan uiterlijk 1 juli met het aanvragen van een nieuwe goedkeuring van het kwaliteitsstatuut op basis van format 3.0!

Bent u een nieuwe zorgaanbieder?

Vul dan direct op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl het format versie 3.0 in. Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut is een voorwaarde om zorg te kunnen verlenen in de curatieve GGZ.

Meer lezen