NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-01-2022

NVvP: open al het onderwijs om psychische schade te voorkomen

Om verdere psychische schade bij studenten te voorkomen, moeten hogescholen, mbo's en universiteiten zo snel mogelijk weer open. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in een open brief aan de regering en aan het OMT.

Over de noodzaak de scholen te openen schreef de NVvP recent een opiniestuk in NRC. Het basis en voortgezet onderwijs is nu open, maar om dezelfde redenen moet ok het hoger onderwijs open.

Al het recente onderzoek, van bijvoorbeeld het CBS, het RIVM en Trimbos instituut, bevestigt nog eens dat onder de jongvolwassen studenten van deze instellingen de helft psychische problemen ervaart, variërend van eenzaamheid, somberheid en slaapproblemen tot ernstige eetstoornissen. Juist de adolescentie blijkt de meest kwetsbare levensfase om mentale problemen te ontwikkelen. Meer dan welke andere leeftijdsgroep ook.

Er zijn grote zorgen over de korte én lange termijnschade die jongvolwassenen in Nederland oplopen door de Covid-maatregelen en speciaal de sluiting van scholen en onderwijsinstellingen. Mentale schade is óók harde gezondheidsschade, en dus dringt de NVvP erop aan om alles op alles te zetten om het mogelijk te maken dat deze onderwijsinstellingen de deuren volgende week kunnen openen.

Oproep Unicef

Eind december trok UNICEF Nederland al aan de bel om na de kerstvakantie de scholen te openen. De oproep werd door 59 andere partijen ondersteund.

Meer lezen